Nieuws

BTW: BCF: Burgerinitiatief: aanleg (gemeentelijk) openbaar groen / (gemeentelijke) groensingel / (gemeentelijk) parkje

Geplaatst: 19 februari 2020
Kenmerk: 2020.25050

BTW: BCF: Burgerinitiatief: aanleg (gemeentelijk) openbaar groen / (gemeentelijke) groensingel / (gemeentelijk) parkje

Veel gemeenten stimuleren burgerinitiatieven zoals de aanleg en het onderhoud van openbaar groen in de eigen gemeente. De gemeente is eigenaar van het gemeentelijk openbaar groen en verstrekt aan inwoners (van het dorp), een (dorps)coöperatie of een stichting een subsidie om het gemeentelijk openbaar groen in het dorp aan te leggen en/of te onderhouden. De inwoners, (dorps)coöperatie of stichting kopen nieuwe bomen, planten, graszaad, vlonders, straatmeubilair etc. De btw die de inwoners, (dorps(coöperatie) of stichting betalen is een kostenpost. De inwoners, (dorps)coöperatie) of stichting kunnen de btw op de kosten niet aftrekken op de btw-aangifte en ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten kan in principe niet worden doorgeschoven naar de gemeente. Als de gemeente de kosten zelf had gemaakt dan had de gemeente de btw op de kosten kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Om de kosten van btw weg te nemen worden de volgende praktische modellen toegepast.

1. Gemeente koopt in

De inwoners, dorpscoöperatie of stichting geven de bestelling door aan de gemeente. De gemeente bestelt de benodigde goederen en/of diensten. De gemeente ontvangt een factuur met btw van de leverancier of dienstverlener. De goederen worden gebruikt voor de aanleg of het onderhoud van gemeentelijk openbaar groen. De gemeente compenseert de btw op de kosten bij het BTW-compensatiefonds. De inwoners, dorpscoöperatie of stichting ondersteunen de gemeente bij de aanleg en/of beheer van gemeentelijk openbaar groen.

2. Besteding namens gemeente

De gemeente stelt budget beschikbaar. De inwoners, (dorps)coöperatie of stichting mogen dit budget namens de gemeente besteden voor aanleg en onderhoud van gemeentelijk openbaar groen. De leverancier of dienstverlener reikt een factuur uit die op naam is gesteld van de gemeente c.q. aan de gemeente is gericht. De factuur kan namens de gemeente worden betaald door de inwoners, (dorps)coöperatie of stichting. Het is natuurlijk ook mogelijk dat op naam van de gemeente wordt besteld en de kosten uiteindelijk ook direct door de gemeente zelf worden betaald.

3. Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg zullen wij btw en burgerinitiatieven nader bespreken. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.