Nieuws

Antwoorden vragen belangenverstrengeling van belastinghoogleraren

Geplaatst: 25 augustus 2016
Bron: Antwoorden op Kamervragen, 21 juni 2016, nr. 2016Z10402
Kenmerk: 2016.00458

Antwoorden vragen belangenverstrengeling van belastinghoogleraren

De Kamerleden Jasper van Dijk en Merkies hebben aan Staatssecretaris Wiebes van Financiën en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen gesteld over de belangenverstrengeling van belastinghoogleraren. Ongeveer drie kwart van de hoogleraren belastingrecht en fiscale economie heeft een bijbaan bij een advocatenkantoor of accountantskantoor. De Staatssecretaris van Financiën geeft in zijn antwoorden op de voormelde Kamervragen aan dat hij daarin geen probleem ziet. Vanuit het oogpunt van kenniscirculatie is het wenselijk dat hoogleraren nevenfuncties hebben bij advocaten- of accountantskantoren. Dit zorgt ervoor dat onderwijs wordt gegeven door mensen met praktijkervaring en dat vragen uit de praktijk hun weg vinden naar de wetenschap. Hoogleraren (en ander universitair personeel) zijn daarbij gehouden aan de naleving van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Het risico op belangenverstrengeling valt nooit helemaal uit te sluiten maar volgens de Staatssecretaris van Financiën zijn genoeg voorzieningen in het systeem aanwezig die zorgen dat hoogleraren hun onafhankelijkheid behouden.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl