Nieuws

Sport: Optimaliseren SPUK

Geplaatst: 01 september 2018
Kenmerk: 2018.04579

Sport: Optimaliseren SPUK

Als de btw-sportvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 wordt uitgebreid is het vanuit fiscaal perspectief niet meer aantrekkelijk om sportaccommodaties door een stichting te laten exploiteren. De stichting kan gebruik maken van een subsidieregeling ter zake van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie kent een plafond en wordt verstrekt zolang budget aanwezig is. Een gemeente kan alle btw op de kosten van exploitatie claimen bij de SPUK.

Stichting exploiteert in opdracht gemeente

Wij zien mogelijkheden om op eenvoudige manier zonder veel inspanningen een financieel voordeel te realiseren als de stichting op dit moment sportaccommodaties van de gemeente huurt en exploiteert. De gemeente en stichting beëindigen de huur van de sportaccommodaties. De gemeente geeft de stichting de opdracht om voor rekening en risico van de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties te exploiteren. De stichting stuurt voor haar werkzaamheden al dan niet een factuur met btw. De gemeente exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties voor eigen rekening en risico. De gemeente kan de btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties claimen bij het Sportcompensatiefonds c.q. de Spuk voor zover recht op subsidie bestaat.

Overzicht exploitatiemodellen op Taxnivagator

Wij hebben het thema Sport bijgewerkt en nieuwe exploitatiemodellen toegevoegd en fiscaal technisch volledig voor u uitgewerkt. U kunt de modellen downloaden, verspreiden en bespreken met uw belastingadviseur. 

Exploitatiemodel commercieel sportbedrijf: klik hier

Exploitatiemodel commerciële beheerder: klik hier

Exploitatiemodel commerciële samenwerking gemeenten: klik hier

Exploitatiemodel commerciële samenwerking gemeente en stichting: klik hier

Exploitatiemodel sportcoöperatie: klik hier

Exploitatiemodel certificaatmodel: klik hier

Exploitatiemodel samenwerken met een commerciële partner: klik hier

Duale structuur : klik hier

Sportlandschap: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.