Nieuws

VPB en reclameconcessie-activiteiten

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04734

VPB en reclameconcessie-activiteiten

Zijn reclameconcessie-activiteiten belast met vennootschapsbelasting? 

1. Uitstel aangifte Vennootschapsbelasting

Veel gemeenten moeten deze maand de aangifte Vennootschapsbelasting voor het jaar 2016 en 2017 insturen. De Belastingdienst heeft veelal uitstel verleend tot 1 november 2018. Wij hebben overigens begrepen dat een aantal gemeenten aanvullend uitstel heeft gekregen.

2. Ministerie van Financiën 

Het Ministerie van Financiën heeft nog geen Beleidsbesluiten gepubliceerd over bijvoorbeeld de VpB-aspecten van het grondbedrijf, de reikwijdte van het leerstuk van normaal vermogensbeheer in relatie tot reclame-inkomsten en de exploitatie van brandstofvulpunten.

Gelet op de complexe VpB-wetgeving had het voor de hand gelegen dat het Ministerie van Financiën in een vroeg stadium wat meer fiscale richting had gegeven. Bij andere Rijksbelastingen zien wij regelmatig Beleidsbesluiten verschijnen.

Wij vragen ons overigens sterk af of de VpB-plicht voor overheidsbedrijven niet te complex is geworden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. De kosten van fiscale adviseurs voor gemeenten zijn hoger dan de daadwerkelijke verschuldigde vennootschapsbelasting.

3. Reclameconcessie-activiteiten

Met betrekking tot reclameconcessie-activiteiten neemt de Belastingdienst naar verluidt thans het standpunt in dat het overschot dat wordt gerealiseerd, is belast met vennootschapsbelasting. Het leerstuk van normaal vermogensbeheer is volgens de Belastingdienst ter zake van reclameconcessie-activiteiten niet van toepassing. De redactie van Taxnavigator beschikt over verschillende belastingadviezen van belastingadvieskantoren maar ook over een opinie van een hoogleraar Vennootschapsbelasting dat reclameconcessie-activiteiten buiten de heffing van vennootschapsbelasting vallen. Wij beschikken zelfs over correspondentie van de Belastingdienst inzake een ruime uitleg van het begrip normaal vermogensbeheer.  

4. Jurisprudentie Hof van Justitie

Volgens de redactie van Taxnavigator zijn in de jurisprudentie van het Hof van Justitie sterke aanwijzingen te vinden dat concessies die de overheidssfeer betreffen buiten de reikwijdte van de belastingheffing vallen. Zo oordeelt het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-284/04 (T-Mobile Austria GmbH and Others v Republik Österreich) en zijn arrest van 26 juni 2007 in zaak C-369/04 ( Hutchison 3G UK Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise) dat een overheidslichaam als overheid handelt bij het in concessie geven van UMTS-frequenties. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.