Nieuws

Straatparkeren

Geplaatst: 18 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04513

Straatparkeren

In BNB is een annotatie gepubliceerd over het oordeel van de Hoge Raad in de zaken van de gemeente Groningen en de gemeente Delft. In beide zaken stond de vraag centraal of de gemeente btw is verschuldigd ter zake van de parkeerbelasting die wordt geïnd bij het straatparkeren. 

Volgens de automobilisten is sprake van een verstoring van de mededinging met het garageparkeren. Exploitanten van parkeergarages moeten btw voldoen en gemeenten behoeven ter zake van het straatparkeren geen btw te voldoen. Omdat sprake is van een verstoring van mededinging moeten gemeenten ter zake van het straatparkeren een btw-factuur uitreiken en btw voldoen over de opbrengst. De Hoge Raad heeft de zaak op formele gronden afgedaan.  

Annotatie

  • De annotator wijst in punt 5 op het procesbelang en stelt de vraag of de procederende automobilist daadwerkelijk een procesbelang heeft.
  • De annotator wijst in punt 7 op de mogelijkheid dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting kwalificeert als een zogenoemde ‘vereenvoudigde factuur’. Waarschijnlijk beschikt de automobilist over een rechtsingang via zijn eigen btw-aangifte en was de procedure niet nodig geweest.
  • In punt 8 merkt de annotator op dat het opvallend is dan niet exploitanten van parkeergarages maar de gebruikers van een parkeergarage een verstoring van de mededinging ervaren.
  • In punt 9 roept de annotator de vraag op of de ervaring van de modale c.q. gemiddelde consument wel van belang is om vast te stellen of sprake is van een verstoring van de mededinging c.q. de concurrentieverhoudingen.
  • In punt 10 wijs de annotator op de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak National Roads Authority. De procederende automobilist moet bewijzen dat een verstoring van de mededinging optreedt ter zake van het zogenoemde garageparkeren en het straatparkeren. Voor het onderbouwen van de verstoring van de concurrentieverhoudingen zal volgens de annotator een omvangrijk noodzakelijk zijn.
  • In punt 11 wordt de vraag aan de orde gesteld of gemeenten ter zake niet een zodanige beheersmatige rol hebben dat zij gelijk de National Roads Authority als overheid handelen. Gemeente hebben via bestemmingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte een sturende rol. Via de hoogte van de parkeerbelasting kan de gemeente bepalen welke en hoeveel marktpartijen kunnen toetreden tot de parkeermarkt in de desbetreffende gemeente. Gemeenten moet zorgen voor een parkeervoorziening die marktpartijen niet kunnen of willen verzorgen.

Bron: BNB 2018/135  


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.