Nieuws

Kosten van BPM

Geplaatst: 03 maart 2018
Kenmerk: 2018.03722

Kosten van BPM

Gemeenten hebben onder voorwaarden recht op een vrijstelling van BPM bij de aanschaf van bestelauto’s c.q. de BPM-ondernemersvrijstelling. Een handleiding voor toepassing van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s treft u aan op de fiscale kennisbank Taxnavigator: klik hier. Volgens Taxnavigator is het gewenst dat gemeenten voor meer voertuigen van heffing van BPM worden vrijgesteld. Taxnavigator pleit voor een gemeentelijke BPM-vrijstelling. 

Inleiding

Gemeenten investeren fors in taken die door de Politie werden/worden verzorgd. Het aantal BOA’s bij gemeenten wordt gestaag uitgebreid. BOA’s moeten de beschikking hebben over een uniform en gebruiksmiddelen om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen. De gemeente kan de btw op de kosten van aanschaf van uniformen en gebruiksmiddelen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In het kader van het houden van toezicht en handhaving worden meestal ook motorvoertuigen aangeschaft. Ter zake van de aanschaf van motorvoertuigen wordt btw en BPM betaald. De gemeente kan de btw die is betaald bij de aanschaf van motorvoertuigen voor de overheidsactiviteiten van de BOA’s compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Ter zake van de verschuldigde BPM bij aanschaf van motorvoertuigen voor BOA’s wordt geen BPM-vrijstelling verleend. De Politie krijgt onder voorwaarden daarentegen wel een vrijstelling van BPM. Ook zijn politiewagens vrijgesteld van de heffing van motorrijtuigenbelasting.

BPM-vrijstelling motorvoertuig Politie

In artikel 15, eerste lid, onderdeel a Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 is bepaald dat een vrijstelling BPM geldt voor personenauto's, motorrijwielen en bestelauto’s die zijn ingericht om te worden gebruikt door de politie en als zodanig uiterlijk kenbaar zijn.

Volgens artikel 6 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 geldt de BPM-vrijstelling als de personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto is geregistreerd op naam van een politie-instantie. Wordt de personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto via lease aan de politie ter beschikking gesteld dan moeten afschriften van het kentekenbewijs en het leasecontract worden overgelegd. De personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto moet zijn voorzien van een tweetonige hoorn, een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht, ten minste aan weerszijden één of meer duidelijk zichtbare afbeeldingen van het politielogo, bedoeld in de Regeling politielogo. De personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto moet uitsluitend worden gebruikt door ambtenaren van de Politie voor de uitoefening van hun politietaak.

Als gemeenten personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s aanschaffen voor de BOA’s geldt geen vrijstelling BPM. Dit is opvallend omdat de BOA’s veelal (voormalige) taken van de Politie verzorgen en de opbrengsten (uit boetes) ten goede komen aan het Rijk.

Gemeentelijke BPM-vrijstelling

Voor hulpdiensten bestaan BPM-vrijstellingen. Wij verwijzen onder andere naar de Politie, de Brandweer, Ambulancediensten. Ook ondernemers die openbaar vervoer verzorgen zijn vrijgesteld van heffing van BPM. Gehandicapten kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een BPM-vrijstelling. Zelfs uitvaartondernemers, exploitanten van taxi’s en geldtransporteurs zijn vrijgesteld van BPM. Gelet op het gelijkheidsbeginsel, de doeleinden van de verschillende BPM-vrijstellingen en het feit dat gemeenten motorvoertuigen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden is een algehele vrijstelling van BPM voor gemeenten gewenst volgens Taxnavigator. Volgens Taxnavigator moet een algehele gemeentelijke BPM-vrijstelling worden ingevoerd.

Gemeentelijke praktijk

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten het BPM-voordeel bij de aanschaf van bestelauto’s laten liggen. Wij hebben een handleiding opgesteld: klik hier.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

In een volgende nieuwsbrief besteden wij meer aandacht aan de verschillende vrijstellingen motorrijtuigenbelasting.  

Brondocumenten

Evaluatierapport Openbaar en taxivervoer in de MRB en BPM: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator