Nieuws

Fiscale ondersteuning bloemencorso en carnaval

Geplaatst: 17 februari 2018
Kenmerk: 2018.03664

Fiscale ondersteuning bloemencorso en carnaval

Door tal van nieuwe regelgeving wordt het steeds moeilijker voor verenigingen om ruimten te vinden waarin wagens voor een bloemencorso, carnaval of een andere festiviteit kunnen worden gebouwd en worden gestald. Ook het vinden van ruimten voor het opslaan van spullen voor de festiviteiten wordt steeds kostbaarder. Gemeenten willen de tradities graag in stand houden. Een aantal gemeenten hebben speciale hallen gebouwd en stellen deze hallen tegen vergoeding ter beschikking aan verenigingen voor het bouwen van wagens voor een bloemencorso of carnaval. Bijgaand treft u een nadere uitwerking aan van de btw-aspecten. Ter zake van de bouw en exploitatie worden immers kosten met btw gemaakt.

Huur

De gemeente bouwt en verhuurt de loods aan een vereniging of een exploitatiestichting. De huur moet een meer dan symbolisch karakter hebben zodat de gemeente ter zake van de verhuur van de loods als btw-ondernemer handelt. Omdat de gemeente ter zake van de verhuur van de loods als btw-ondernemer handelt is het BTW-compensatiefonds niet aan de orde. Het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds speelt als de gemeente niet als btw-ondernemer handelt.

Huur is niet belast met btw. Onder voorwaarden kunnen de huurder en verhuurder opteren voor een met btw belaste huur. Het opteren voor een met btw belaste huur is mogelijk als de huur een meer dan symbolisch karakter heeft en de huurder het gehuurde object voor meer dan 90% gebruikt voor het verrichten van btw belaste prestaties c.q. prestaties waarvoor een recht op teruggaaf van btw bestaat. Als de huur is belast met btw krijgt de gemeente de btw op de bouwkosten terug van de Belastingdienst.

Herzieningsregels

Omdat sprake is van een nieuwe onroerende zaak gelden de btw-herzieningsregels. De loods moet gedurende het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren worden gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties. Is dat niet het geval dan moet een gedeelte van de terugontvangen btw door de gemeente worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

Wordt de loods slechts gedeeltelijk voor met btw belaste prestaties gebruikt dan kan ook partieel worden geopteerd voor een met btw belaste huur. Alsdan bestaat ook slechts gedeeltelijk recht op teruggaaf van btw bij de gemeente.

De vereniging of de stichting moet de loods voor tenminste 90% gebruiken voor het verrichten van met btw belaste prestaties. De vereniging voldoet niet aan het zogenoemde 90% criterium en kan de loods niet belast met btw huren. De stichting kan de loods niet onderverhuren aan de verenigingen die de wagens bouwen. De verenigingen zijn veelal vrijgesteld van de heffing van btw en voldoen niet aan het zogenoemde 90% criterium. De stichting en de verenigingen kunnen niet opteren voor een met btw belaste huur.

BTW-reductiemodel

Niettemin kan onder voorwaarden toch een aanzienlijke btw-besparing worden gerealiseerd. Voor de abonnees van de fiscale kennisbank Taxnavigator hebben wij het model verder uitgewerkt. Ook is de reactie van de Belastingdienst bijgevoegd : klik hier!

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.