Nieuws

Modelbezwaarschrift btw-aangiften 2014

Geplaatst: 14 december 2019
Kenmerk: 2019.22713

Modelbezwaarschrift btw-aangiften 2014

Op 31 december 2019 verjaart het jaar 2014. Mogelijk wilt u nog een ander corrigeren met betrekking tot 2014 of heeft u nog recht op een btw-teruggaaf inzake 2014. Door het maken van bezwaar tegen de btw-aangiften 2014 heeft u de mogelijkheid om in januari 2020 nog een en ander met betrekking tot 2014 te corrigeren.

AANTEKENEN

Betreft: Bezwaar btw-aangiften 2014/bezwaar teruggaafbeschikkingen 2014/gemeente XXX

Geachte heer, mevrouw,

Namens de gemeente XXXX ( hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de door de gemeente op de btw-aangiften over het tijdvak 2014 (kalenderjaar 2014) voldane omzetbelasting en maak ik bezwaar tegen de btw-teruggaafbeschikkingen inzake tijdvak 2014 c.q. de bij beschikking terug ontvangen omzetbelasting voor het tijdvak 2014.

Ik verzoek u het bezwaar aan te houden en de gemeente ter zake van de motivering van het bezwaar uitstel te verlenen. Ik verzoek u de ontvangst van dit bezwaar schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw reactie, teken ik,

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.