Nieuws

VpB: fiscale behandeling reststromen (commentaar)

Geplaatst: 23 februari 2019
Kenmerk: 2019.05211

VpB: fiscale behandeling reststromen (commentaar)

De Belastingdienst heeft een nieuwsflits verspreid over de heffing van vennootschapsbelasting bij gemeenten ter zake van de verkoop en levering van grondstoffen die voortkomen uit het opgehaald huishoudelijk afval. De Belastingdienst en de NVRD hebben afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van reststromen.

Voor een korte samenvatting van de afspraken: klik hier 

Afvalactiviteiten

Bij gemeenten kunnen volgens de Belastingdienst op grond van de SVLO-notitie ter zake van huishoudelijke afvalactiviteiten de volgende activiteiten worden onderkend.

  1. De inzameling van huishoudelijk afval
  2. Het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst.

Volgens de Belastingdienst betreffen de activiteiten twee afzonderlijke activiteiten met een eigen fiscaal regime. De inzameling van huishoudelijk afval is geen onderneming in de zin van de Vpb omdat niet wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst betreft volgens de Belastingdienst een onderneming. Een bepaald deel van de behaalde omzet moet volgens de Belastingdienst als fiscale Vpb-winst verantwoord.

Opmerkingen Taxnavigator

Betreft het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst daadwerkelijk een afzonderlijke onderneming? Als men afval ophaalt dan moet een gedeelte van het opgehaalde afval worden verbrand en een ander gedeelte van het opgehaalde afval kan opnieuw worden gebruikt. Gelet op de handelwijze in de praktijk lijken de activiteiten inzake de inzameling van het huishoudelijk afval en het zich ontdoen van huishoudelijk afval te moeten worden geclusterd. In diverse opzichten bestaat een duidelijk een financieel, organisatorisch en feitelijk verband. Bij het vaststellen van het tarief van de afvalstoffenheffing wordt een inschatting gemaakt van mogelijke opbrengsten bij de verkoop en levering van reststoffen. Ook wordt de verkoop en levering van reststoffen niet verzorgd door één afzonderlijke afdeling of organisatorische eenheid maar houdt een organisatieonderdeel van de gemeente zich bezig met de complete c.q. algehele afvalactiviteit.

De afspraken die de NVRD en de Belastingdienst hebben gemaakt leiden tot aanzienlijke uitvoeringslasten bij de gemeente. De ‘winst’ moet worden bepaald en waarschijnlijk worden afgestemd met de Belastingdienst. Gemeenten moeten een en ander verwerken in de administratie en op de Vpb-aangifte.

Een medewerker van een gemeente mailde de redactie: "Veel gemeenten zullen akkoord gaan met de afspraken die zijn gemaakt. Dat is jammer. Uiteindelijk ligt de rekening van de Vpb en de kosten van het extra werk weer bij de burger in Nederland. De burger zal meer moeten betalen voor het afvoeren van huishoudelijk afval. Het is jammer dat de Belastingdienst niet met de praktijk meedenkt en alleen maar problemen maakt waar alleen belastingadviesbureaus financieel beter van worden. Het wordt tijd dat de politiek actie gaat ondernemer". Wij denken dat meer medewerkers van gemeenten dezelfde gedachten zullen hebben.      


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.