Nieuws

SPUK en bewegingsonderwijs

Geplaatst: 24 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04760

SPUK en bewegingsonderwijs

Mogen kosten voor het "om niet" ter beschikkingstellen van een accommodatie aan po-scholen voor bewegingsonderwijs worden opgevoerd?

Nee, deze kosten mogen niet worden opgevoerd. Deze regeling is bedoeld om de kosten van btw te dekken die vóór de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling in aftrek kon worden genomen op de btw-aangifte.

Voor zover sportaccommodaties om niet ter beschikking worden gesteld aan po-scholen voor het geven van bewegingsonderwijs, bestaat bij de gemeente geen recht op aftrek van btw. De btw op de kosten komt daarom niet in aanmerking.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.