Nieuws

SPUK: Bijstorten van euro’s gewenst!

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04745

SPUK: Bijstorten van euro’s gewenst!

SPUK: Bijstorten van euro’s gewenst! Gemeenten gaan het schip in!

De Nederlandse gemeenten gaan door de aanscherping van het winstoogmerk in de btw-sportvrijstelling voor (tientallen) miljoenen euro's het schip in. Wat is het geval?

De btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid. Gemeenten kunnen de btw op kosten van de exploitatie van sportaccommodaties niet meer aftrekken op de btw-aangifte. Gemeenten worden gecompenseerd via de SPUK. De SPUK heeft een budget van € 152.000.000 per jaar. Hoe dit bedrag is samengesteld is niet geheel duidelijk. Wordt dit bedrag ieder jaar geïndexeerd? Het blijft spannend of het totale bedrag wordt geclaimd. Volgens onbevestigde berichten is het bedrag ontoereikend.

Mocht het bedrag ontoereikend zijn dan is het volgens Taxnavigator gewenst dat euro’s worden bijgestort. Geheel onverwacht is in het Belastingplan een uitgebreide bepaling opgenomen over het maken van winst. Door de aanscherping van het winstoogmerk is de btw-sportvrijstelling nog verder uitgebreid. Veel commerciële sportbedrijven vallen door de aanscherping van het winstoogmerk in de btw-sportvrijstelling. Dit betekent geen inkomsten voor het Rijk. Het Rijk mist 9% btw. Echter het Rijk hoeft ook geen teruggaaf van veelal 21% btw op kosten te verlenen aan de commerciële sportbedrijven. Het bedrag van de teruggaaf van btw zal door het verschil in tarief groter zijn dan het bedrag aan btw dat moet worden voldaan aan de Belastingdienst. Deze teruggaaf van btw staat overigens geheel los van het winstoogmerk. De sportbedrijven zullen de gemeentelijke sportaccommodaties voor rekening en risico van de gemeente via het SPUK-model gaan exploiteren. De gemeentelijke claim op SPUK zal fors groeien.

Kort en krachtig. Door de aanscherping van het winstoogmerk wordt de btw-sportvrijstelling verder uitgebreid. De claim op de SPUK zal toenemen. Bij het bepalen van het budget van € 152.000.000 is met deze ontwikkeling waarschijnlijk geen rekening gehouden. Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft is voldoende budget aanwezig om gemeenten geheel te compenseren.

De Staatssecretaris van Financiën moet toezeggen dat hij het budget van de SPUK aanvult als het budget niet voldoende is. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.