Nieuws

BTW: BCF: Tijdelijke woningen: Gemeente stelt nieuwbouwlocatie ter beschikking

Geplaatst: 20 november 2023
Kenmerk: 2023.51466

BTW: BCF: Tijdelijke woningen: Gemeente stelt nieuwbouwlocatie ter beschikking

In dit themabericht informeren wij u over de fiscale aspecten van het ter beschikking stellen van grond aan een woningstichting en/of het COA voor het plaatsen van tijdelijke woningen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.