Nieuws

VpB: Fiscale conferentie Overheidslichamen

Geplaatst: 03 maart 2018
Kenmerk: 2018.03724

VpB: Fiscale conferentie Overheidslichamen

Op 30 november en 1 december 2017 vond in Zeist de 45e Fiscale Conferentie plaats. Onder leiding van professor dr. Stan Stevens hebben belastingadviseurs en ambtenaren van de Belastingdienst met elkaar gesproken over de verschillende vraagstukken die spelen bij de vennootschapsbelastingplicht van onder andere gemeenten. De conferentie werd georganiseerd door de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Op de Conferentie is gesproken over de totstandkoming van de regelgeving. Wat wordt in de Vpb-regelgeving bedoeld met een activiteit en wat is de scheidslijn tussen normaal vermogensbeheer en een ondernemingsactiviteit. Hoe wordt omgegaan met onzakelijk handelen en wat is de reikwijdte van de verschillende Vpb-vrijstellingen. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van de openingsbalans. Hoe wordt in de Vennootschapsbelasting omgegaan met de toerekening van schulden en het passiveren van badwill. Was een alternatief systeem niet beter geweest. Op de Conferentie is ook uitgebreid stilgestaan bij een vergelijking van de Vennootschapsbelasting met de btw.

Het verslag is opgenomen in het Weekblad voor Fiscaal Recht, WFR 2018/42’Verslag 45e Fiscale Conferentie “Overheidslichamen”. Het verslag kan worden gedownload via de Kluwer Navigator

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.