Nieuws

Verhuurderheffing: Anti-kraak-bewoonde woningen/Leegstandwetwoningen

Geplaatst: 09 juni 2018
Kenmerk: 2018.04099

Verhuurderheffing: Anti-kraak-bewoonde woningen/Leegstandwetwoningen

De gemeente X procedeert over de (rechts)vraag of de gemeente Verhuurderheffing is verschuldigd ter zake van anti-kraak en in het kader van de Leegstandswet bewoonde woningen.

1. Feiten

De gemeente X stelde per peildatum 1 januari 2013 tijdelijk 62 woningen ter beschikking aan antikraakbewoners voor € 113,45 per maand en 30 woningen aan tijdelijke huurders zonder huurbescherming na vergunning ex de leegstandswet voor ‘huurprijzen’ tussen € 417,22 en € 648,66 per maand op basis van een tijdelijke huurovereenkomst ex art. 15 Leegstandwet.

2. Procedure rechtbank en gerechtshof

Het rechtsgeschil betreft de vraag of de woningen wel voor verhuur zijn bestemd en of de gemeente alsdan Verhuurderheffing is verschuldigd. Volgens de uitspraak van rechtbank Zeeland/West-Brabant van 29 oktober 2015, nr. BRE 14/6140, is de gemeente Verhuurderheffing verschuldigd omdat alle woningen voor de verhuur zijn bestemd. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in zijn uitspraak van 27 juli 2017, nr. 15/01366, dat de woningen waren bestemd voor verhuur omdat zij op de peildatum feitelijk werden verhuurd.

3. Hoge Raad

De gemeente heeft beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. De advocaat-generaal van de Hoge Raad concludeert dat de huurbescherming ter zake van woonruimte in voor sloop bestemde gebouwen van gemeenten vergaand is beperkt. De wetgever wilde voorkomen dat de eigenaar van een leegstaande woning die al is onttrokken aan de woningvoorraad in anticipatie op voorgenomen sloop of vernieuwbouw niet tijdelijk wordt verhuurd maar leeg blijft staan uit vrees voor frustratie van die plannen door huurbescherming. De Verhuurderheffing is volgens de advocaat-generaal niet van toepassing op een woning die is onttrokken aan de woningvoorraad en is bestemd voor sloop.

Conclusie: cassatieberoep gegrond. Voor downloaden conclusie: klik hier

4. Gemeentelijke praktijk

Taxnavigator adviseert gemeenten in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen de Verhuurderheffing als de gemeente Verhuurderheffing is verschuldigd.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.