Nieuws

Bouwterrein/tijdelijk gebruik voor opslag

Geplaatst: 30 juni 2018
Kenmerk: 2018.04205

Bouwterrein/tijdelijk gebruik voor opslag

Gemeenten hebben btw-bouwterreinen ontwikkeld en hebben de btw op de kosten in aftrek genomen op de btw-aangifte. De btw-bouwterreinen worden immers op termijn belast met btw verkocht en geleverd aan ontwikkelaars voor de bouw van woningen. Ontwikkelaars hebben soms extra opslagruimte nodig voor de opslag van heipalen en containers of voor het plaatsen van bijvoorbeeld schaftketen en verzoeken gemeenten om extra btw-bouwterrein ter beschikking te stellen voor de opslag van materiaal.   

1. Om niet ter beschikking stellen

Taxnavigator adviseert gemeenten om het btw-bouwterrein niet om niet ter beschikking te stellen aan de ontwikkelaar maar om het btw-bouwterrein belast met btw te verhuren aan de ontwikkelaar. Als het btw-bouwterrein om niet in gebruik wordt gegeven aan de ontwikkelaar kan de Belastingdienst de btw corrigeren die destijds in aftrek is genomen en is betaald om het terrein bouwrijp te maken. Bij het om niet ter beschikking stellen van het terrein wordt het terrein door de gemeente niet gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties.

2. Verhuur belast met btw  

De verhuur van een btw-bouwterrein is niet belast met btw. De gemeente en de ontwikkelaar kunnen opteren voor een met btw belaste huur. De ontwikkelaar gebruikt het btw-bouwterrein dat tijdelijk wordt gebruikt immers voor het verrichten van met btw belaste prestaties en voldoet aan het zogenoemde 90%-criterium. De huur moet wel een meer dan symbolisch karakter hebben.

De btw op de huur vormt voor de ontwikkelaar geen kostenpost. De ontwikkelaar verricht immers met btw belaste prestaties en kan alle btw op de huur op zijn btw-aangifte in aftrek nemen. Door de met btw belaste huur behoudt de gemeente het recht op aftrek van btw op het bouwrijp maken van het terrein.

3. Bouwrijp maken

Taxnavigator adviseert gemeenten om de ontwikkelaar te verplichten om terrein na het einde van het tijdelijk gebruik weer als btw-bouwterrein terug te geven. Alsdan ontstaat een nieuwe onroerende zaak waarvoor een nieuwe btw-herzieningstermijn gaat lopen. Met de Belastingdienst kan dan geen discussie ontstaan over de vraag of sprake is van een bedrijfsmiddel dat in gebruik is genomen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.