Nieuws

Kan schoolgebouw een woning zijn?

Geplaatst: 03 augustus 2019
Kenmerk: 2019.05698

Kan schoolgebouw een woning zijn?

Als de gemeente oude schoolgebouwen verkoopt en levert speelt de vraag of de koper c.q. verkrijger ter zake van de koop c.q. verkrijging 2% of 6% overdrachtsbelasting moet betalen. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland kan worden opgemaakt dat onder voorwaarden 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. Bijgaand een korte beschouwing.

Feiten

Het pand is in 1978 gebouwd, in 1982 verbouwd en in 1999 gerenoveerd. Tot 2011 is het pand in gebruik geweest als schoolgebouw en/of kantoorgebouw, waarna het pand heeft leeggestaan. Het pand is in eerste instantie als kantoor te huur aangeboden en vervolgens vanaf 2013 ook te koop aangeboden als kantoorpand.

Oordeel Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 9 juli 2019 met nummer AWB 18/ 2074:

Naar het oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk geworden dat op het moment van verkrijging van het pand door eiseres het pand (door verbouwingen) naar aard tot woning bestemd is geworden. Eiseres heeft weliswaar gesteld dat ten tijde van de levering al een transformatie gaande was, maar heeft deze stelling op geen enkele wijze onderbouwd. Dit had mede gelet op de motiveerde betwisting door verweerder wel op haar weg gelegen. De omstandigheid dat op het tijdstip van levering zeven bewoners ingeschreven stonden op het adres van het pand leidt niet tot een ander oordeel. Dit gegeven op zich is onvoldoende om te kunnen concluderen dat het pand geschikt is gemaakt voor bewoning, temeer nu deze bewoning kennelijk (tijdelijk) plaats vond in het kader van anti-kraak terwijl het pand te huur en te koop werd aangeboden als kantoorruimte.

Gemeentelijke praktijk

Uit de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 9 juli 2019 kan volgens Taxnavigator worden opgemaakt dat het 2%-tarief voor woningen geldt als de bestemming van het gebouw is gewijzigd en voor overdracht een aanvang is gemaakt met de transformatie. Wij nemen aan dat op termijn meer procedures bij de belastingrechter volgen en dat de belastingrechter uiteindelijk zal bevestigen dat onder voorwaarden 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd als het schoolgebouw wordt getransformeerd in woningen en het gebouw voor de levering in appartementsrechten is gesplitst. Wilt u als gemeente een deel van het mogelijke belastingvoordeel (verschil tussen 6% en 2%)genieten dan moet dit bij de verkoop door de gemeente zijn bedongen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.