Nieuws

Handboek Vooroverleg 2018 gepubliceerd

Geplaatst: 01 april 2019
Kenmerk: 2019.05288

Handboek Vooroverleg 2018 gepubliceerd

In antwoord op een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris het Handboek Vooroverleg 2018 van de Belastingdienst openbaar gemaakt. In het Handboek Vooroverleg worden de kaders voor het vooroverleg zoals vastgesteld in het Besluit fiscaal bestuursrecht verder uitgewerkt.

Gaat u met de Belastingdienst een fiscale casus of issue afstemmen. De Belastingdienst is aan spelregels gebonden. In het Handboek Vooroverleg 2018 treft u de spelregels aan. 

Voor downloaden Handboek Vooroverleg 2018: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.