Nieuws

Negatief loon

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.21674

Negatief loon

Op 20 september 2019 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 13 juni 2019 met nr. AWB 18/5636 gepubliceerd over het zogenoemde negatief loon.

Een werknemer van een stichting heeft namens de stichting derivatencontracten en geldleningsovereenkomsten afgesloten. De werknemer heeft daarbij vergoedingen ontvangen die door de verstrekkers zijn doorberekend aan de stichting. De werknemer heeft over de ontvangen vergoedingen c.q. commissies IB/PVV c.q. Inkomstenbelasting betaald.

Door de beleggingen hebben is aanzienlijke financiële schade ontstaan bij de stichting. De werknemer is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de stichting.

Volgens Rechtbank Den Haag bestaat er tussen de aansprakelijkstellingen en de dienstbetrekking van de werknemer voldoende verband om de aansprakelijkheidsstelling als negatief loon in aanmerking te nemen. De werknemer kan ter zake van 2014 niets in aftrek brengen omdat hij niets heeft betaald aan de stichting. Negatief loon kan pas in aanmerking worden genomen in het jaar waarin dat is betaald. De werknemer kan ter zake van de aansprakelijkheidsstellingen wel een zogenoemde box 3 schuld opnemen ter grootte van de waarde van zijn bezittingen.

Voor raadplegen uitspraak van rechtbank Den Haag van 13 juni 2019, nr. AWB 18/5636. Klik hierDit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.