Nieuws

LB: Gratis gezonde lunches en vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen.

Geplaatst: 24 mei 2024
Kenmerk: 2024.53202

LB: Gratis gezonde lunches en vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen.

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024, nr. 22/03305, inzake toepassing van de vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen en het gratis verstrekken van gezonde lunchmaaltijden.

De vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen kan 2022 ook van toepassing zijn op het gratis verstrekken van gezonde  lunchmaaltijden door de werkgeven aan werknemers. Met ingang van 2023 is de regelgeving inzake de gerichte vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen gewijzigd en geldt de vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen niet meer voor gezonde lunchmaaltijden. 

Een werkgever heeft in 2017 en 2018 in het bedrijfsrestaurant gratis lunchmaaltijden verstrekt aan werknemers. De maaltijden voldoen aan de richtlijn gezonde voeding en voldoen aan de schijf van vijf van het Nederlands Voedingscentrum. Het gratis verstrekken van gezonde lunchmaaltijden maakt onderdeel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever vrijheid heeft bij het vaststellen van het Arbo-beleid. De werkgever kan ook maatregelen nemen en voorzieningen treffen die niet zijn verplicht volgens de Arbo-regelgeving. Met ingang van 1 januari 2011 geldt de gerichte vrijstelling loonbelasting ook voor maatregelen en voorzieningen die niet zijn verplicht op grond van de Arbo-wet. De vrijstelling geld voor maatregelen en voorzieningen die de werkgever neemt in het kader van het door de werkgever gevoerde Arbo-beleid. Volgens de Hoge Raad kan het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers onderdeel zijn van het Arbo-beleid van de werkgever omdat gezond voedsel het risico van een ziekte verminderd en het herstel na ziekten bevordert.

Gemeentelijke praktijk 

Met ingang van 2023 is de regelgeving inzake de gerichte vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen gewijzigd en geldt de vrijstelling loonbelasting voor Arbo-voorzieningen niet meer voor gezonde lunchmaaltijden. De Staatssecretaris van Financiën heeft de gericht vrijstelling voor Arbo-voorzieningen in december 2021 aangescherpt. De vrijstelling geldt alleen nog voor de (direct) verplichtingen die wetgever oplegt c.q. de (direct) wettelijk verplichte Arbo-voorzieningen uit de Arbo-wet zoals veiligheidsbrillen en ergonomische bureaustoelen. De vrijstelling geldt niet meer voor voorzieningen en faciliteiten die niet op grond van de wet moeten worden verstrekt zoals een algemene controle van de gezondheid van de medewerker of het aanbieden van sportfaciliteiten.

Bericht Belastingdienst 

Maar het arrest heeft dus geen gevolgen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022. Daarnaast is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet met terugwerkende kracht toepasbaar op gezonde lunches die vóór 2022 zijn vergoed of verstrekt, behalve als de loonheffingen voor die lunches op 24 mei 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden. ‘Maar dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen. Wij verlenen ook geen ambtshalve vermindering, omdat het bij het arrest van de Hoge Raad gaat om nieuwe jurisprudentie in de zin van paragraaf 23, lid 8, onderdeel b, lid 12 en 13 Besluit Fiscaal Bestuursrecht.’

Documenten en publicaties

  • Arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024, nr. 22/03305. Klik hier
  • Bericht Belastingdienst 'Gezonde lunch onder oude wetgeving (tot en met 2021) vrijgesteld, d.d. 6 juni 2024. Klik hier / Klik hier
  • KG:204:2022:34 Vragen en antwoorden over de arbovrijstelling anno 2022. Klik hier 
  • Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen, 28 december 2021, nr. 2021-0000025821. Klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon