Nieuws

Verzekering sportaccommodaties

Geplaatst: 01 september 2018
Kenmerk: 2018.04571

Verzekering sportaccommodaties

Bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling verdient de verzekering van sportaccommodaties nadere aandacht.  

1. Huidige praktijk

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft ook gevolgen voor de verzekeringspolis. Veel gemeenten exploiteren de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, sportcomplexen) geheel of gedeeltelijk belast met btw. De gemeente heeft recht op teruggaaf van alle btw op de kosten als schades worden gerepareerd aan de gemeentelijke sportaccommodaties die volledig belast met btw worden geëxploiteerd. De gemeente kan de buitensportaccommodaties dan exclusief btw verzekeren. Worden de sportaccommodaties slechts gedeeltelijk als btw-ondernemer geëxploiteerd dan heeft de gemeente slechts recht op aftrek van een evenredig gedeelte van de btw op de reparatiekosten.   

2. Praktijk na 1 januari 2019

Bij uitbreiding van de btw-sportvrijstelling worden de gemeentelijke sportaccommodaties geheel btw-vrij geëxploiteerd. Bij de reparatie van schades aan gemeentelijke sportaccommodaties kan de gemeente de btw op de kosten niet terugvragen op de btw-aangifte. De btw op de kosten van herstel van schades is een kostenpost. Mogelijk kan de btw worden geclaimd bij de Spuk maar zeker is dat niet gelet op de voorwaarden van de SPUK. Heeft de gemeente de buitensportaccommodaties exclusief btw verzekerd dan kan verstandig zijn om de verzekering van de gemeentelijke sportaccommodaties bij te stellen. 

3. Dossier ‘herstellen schades’

In het dossier ‘herstellen schades’ op het fiscaal platform Taxnavigator hebben wij de fiscale aspecten van het herstellen van schades verder uitgewerkt. Klik hier

Lees ook onze tips voor de praktijk!

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.