Nieuws

Proceskosten en btw

Geplaatst: 01 februari 2017
Kenmerk: 2017.02325

Proceskosten en btw

Gemeenten worden met enige regelmaat betrokken in juridische procedures. Ter zake van procedures spelen verschillende btw-aspecten. De rechter kan oordelen dat de gemeente de proceskosten van de wederpartij moet vergoeden. Als de proceskosten moet worden vergoed aan een bedrijf speelt de vraag of wel of geen btw moet worden betaald. Sommige bedrijven sturen de gemeente ter zake van de proceskosten een factuur met btw. Ook komt het voor dat de advocaat of de verlener van de juridische bijstand van de tegenpartij ter zake van de proceskosten een factuur met btw aan de gemeente uitreikt.

Proceskostenvergoeding

Taxnavigator adviseert gemeenten om de facturen met btw inzake de proceskostenvergoeding niet te accepteren en aan de uitreiker van de factuur een correctiefactuur te vragen waarop ter zake van de proceskostenvergoeding geen btw wordt vermeld. De gemeente heeft immers van het bedrijf geen dienst afgenomen ter zake waarvan btw is verschuldigd. De advocaat of juridische dienstverlener heeft geen juridische dienst aan de gemeente verleend. De gemeente is geen afnemer van de dienstverlening van de advocaat of de juridische dienstverlener. Zij hebben geen overeenkomst met de gemeente gesloten en kunnen daarom aan de gemeente geen factuur uitreiken. De proceskostenvergoeding betreft een schadeloosstelling ter zake waarvan geen btw is verschuldigd.

Labelling btw

Als de gemeente kosten met btw heeft gemaakt inzake een juridische procedure dan moet worden bekeken op welk product deze kosten van juridische bijstand betrekking hebben. Zodoende kan worden beoordeeld of de btw op de kosten kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds, kan worden verrekend c.q. teruggevraagd op de btw-aangifte of een kostenpost is. De btw op de kosten van juridische bijstand ter zake van de beëindiging van een btw-vrije huur van een gebouw is kostenverhogend. De btw op de kosten van de advocaat inzake een geschil betreffende het openbaar gebied kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten van een geschil inzake een btw-bouwkavel of een met btw-belaste exploitatie van een zwembad kan worden verrekend c.q. teruggevraagd op de btw-aangifte.    

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.