Nieuws

Model Spuk

Geplaatst: 29 september 2018
Kenmerk: 2018.04652

Model Spuk

Veel stichtingen oriënteren zich op hun btw-positie. Het model SPUK kan vanuit financieel perspectief interessant zijn. De subsidieregeling voor gemeenten c.q. de SPUK voor gemeenten heeft een ruimere werking dan subsidieregeling voor amateursportorganisaties. SPUK betreft alle kosten btw. Ook kosten op btw van elektriciteit, gas, schoonmaak etc. De subsidieregeling voor amateursportorganisaties vergoed deze kosten niet.

Model SPUK

  1. De gemeente en stichting beëindigen de huur van de sportaccommodaties.
  2. De gemeente geeft de stichting de opdracht om voor rekening en risico van de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties te exploiteren.
  3. De stichting stuurt voor haar werkzaamheden al dan niet een factuur met btw.
  4. De gemeente exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties voor eigen rekening en risico.
  5. De gemeente kan de btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties claimen bij het Sportcompensatiefonds c.q. de Spuk voor zover recht op subsidie bestaat.

Het model betekent dat gemeenten hun subsidieclaim bij SPUK voor 1 december 2018 gereed moeten hebben. Gemeenten moeten de extra verschuldigdheid van btw inschatten en dat bedrag meenemen bij het bepalen van de omvang van het subsidiebedrag. De overeenkomsten kunnen later worden aangepast.

Deze en nog andere exploitatiemodellen hebben wij compleet uitgewerkt op het fiscaal platform Taxnavigator.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.