Nieuws

Premiebijdrage aan Gemeentepolis

Geplaatst: 06 juli 2019
Kenmerk: 2019.05610

Premiebijdrage aan Gemeentepolis

De Staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op Kamervragen inzake de premiebijdrage van gemeenten aan de Gemeentepolis van bijstandgerechtigden.

Gemeenten kunnen bijzondere bijstand verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering of een financiële tegemoetkoming in de kosten van een dergelijke verzekering. In zijn antwoord op Kamervragen bevestigen de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de financiële tegemoetkoming die dient om het wettelijk verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet te bekostigen niet tot het belastbaar inkomen behoort.

Voor downloaden aanbiedingsbrief d.d. 3 juli 2019 met kenmerk 2019-0000099525.Klik hier

Voor downloaden antwoord op Kamervragen (2019Z08645). Klik hier

Voor downloaden bijlage bij Kamervragen (2019Z08645). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.