Nieuws

Verlaagd btw-tarief uitgebreid

Geplaatst: 12 september 2017
Kenmerk: 2017.03188

Verlaagd btw-tarief uitgebreid

Op 8 september 2017 is het Besluit ‘Omzetbelasting. Toelichting Tabel I’ van 28 augustus 2017, nr.  2017-168377 gepubliceerd. Het Besluit bevat een aantal interessante punten voor de gemeentelijke praktijk. Wij sommen er een aantal op.

Sport

Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van een ruimte die speciaal is ingericht voor de beoefening van de bridgesport is een sportaccommodatie. Ook bowlen is een sport en een bowlingbaan is een sportaccommodatie. Beweegprogramma’s voor mensen met Parkinson, reuma of MS zijn aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Volgens Taxnavigator moeten alle beweegprogramma’s worden belast met 6% btw.

Musea

De vergoeding voor het verlenen van toegang tot steigers en dakgoten rond een monumentale kerk om reliëfs, luchtboogfiguren of andere beelden aan de buitenkant van die kerk te bezichtigen is belast met 6% btw. Volgens Taxnavigator geldt dit ook voor andere historische gebouwen.

Traploopliften en hulploopmiddelen

Een elektronisch all-terrainvoertuig dat specifiek is ontworpen voor invaliden en minder validen en waarmee onder zware rijomstandigheden en niet harder dan 20 km/u kan worden gereden, is aan te merken als een invalidenwagentje en valt onder het verlaagde btw-tarief. Dit geldt ook voor ventrale-, dorsale-, combiloophulpen en een driewieler of ligfiets. 

De levering van een traploophulp is belast met 6% BTW. Een traploophulp is een mechanisch apparaat dat via een rail aan de muur boven de trap ‘meeloopt’. De traploophulp biedt ondersteuning bij het traplopen, maar neemt de loopfunctie niet over. Invalidenkrukken, zoals looprekken en rollators, bieden de gebruiker ook alleen ondersteuning bij het lopen. Ze nemen de loopfunctie niet over. De levering van invalidenkrukken is belast met 6% BTW. Traploophulpen en invalidenkrukken hebben een vergelijkbare functie en zijn ook bedoeld voor dezelfde doelgroep. Daarom is de levering van een traploophulp ook belast met 6% BTW.

Uit het feit dat de Belastingdienst een bericht aan dit onderwerp besteedt kan worden opgemaakt dat in de praktijk onduidelijkheid bestond. Dit kan betekenen dat een leverancier uw gemeente onterecht 21% btw in rekening heeft gebracht. Deze onterecht gefactureerde btw moet worden gecorrigeerd. Wij nemen aan dat de toepassing van het verlaagde btw ook geldt voor het verleden.

Kunstuitleen

De goedkeuring voor betalingen door abonnementhouders van instellingen voor kunstuitleen is vervallen. Voortaan is het abonnementsgeld belast en wordt bij een eventuele aankoop van een kunstwerk door de abonnementhouder alleen btw verschuldigd over de eventuele bijbetaling door de abonnementhouder. Een zogenoemd koop- of spaartegoed dat in mindering wordt gebracht op de verkoopprijs wordt aangemerkt als een korting op de verkoopprijs. Er is een overgangsregeling opgenomen. Zie Rechtbank Gelderland MK 9 juni 2016, nr. ARN 15/5848 en ARN 15/5849 (VN 2016/59.14).

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.