Nieuws

SPUK: Meer duidelijkheid gewenst !

Geplaatst: 02 februari 2019
Kenmerk: 2019.05147

SPUK: Meer duidelijkheid gewenst !

Met betrekking tot SPUK bestaan nog veel vragen. Taxnavigator adviseert gemeenten om het verzoek om subsidie voorlopig nog niet in te dienen. De reikwijdte van de regeling wijzigt voortdurend.

Sportstichtingen

Naar alle waarschijnlijkheid gaat een bijzondere tegemoetkoming gelden voor gemeentelijke sportbedrijven. De gemeentelijke sportbedrijven kunnen onder voorwaarden gebruik maken van SPUK. Volgens enkele belastingadviseurs gaat de bijzondere regeling voor gemeentelijke sportbedrijven ook gelden voor sportstichtingen. Kan het antwoord op die vraag worden opgenomen in het vraag en antwoord van DUS-I? 

Badwater/energiekosten

Volgens een belastingadvieskantoor kan een gemeente via btw-vrije huur of om niet vastgoed ter beschikking stellen aan een exploitant waarbij de gemeente de kosten van elektriciteit, gas, schoonmaak en badwater voor haar rekening neemt. Komen alle kosten voor subsidie c.q. SPUK in aanmerking? Kan het antwoord op die vraag worden opgenomen in het vraag en antwoord van DUS-I? 

Bewegingsonderwijs

Volgens een aantal belastingadviseurs komen ook de kosten die betrekking hebben op het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke sportaccommodaties aan basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs voor subsidie c.q. SPUK in aanmerking. Is dit standpunt juist? De toelichting op de subsidieregeling lijkt in tegenspraak met het standpunt.

Op een vraag en antwoord op de site van DUS-I is eerder vermeld dat de kosten van het ter beschikking stellen van gemeentelijke sportaccommodaties niet voor subsidie in aanmerking komen. De desbetreffende vraag en het antwoord is later verwijderd. Kan uit de verwijdering van de vraag en het antwoord worden geconcludeerd dat ook de kosten die betrekking hebben op het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke sportaccommodaties aan basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs voor subsidie c.q. SPUK in aanmerking komen? Een nadere aanwijzing zou zijn dat op de vraag en het antwoord op DUS-I ook wordt vermeld dat het voor toekenning van de subsidie c.q. de SPUK niet relevant is of de gemeente in het verleden btw-plichtig was met betrekking tot sportactiviteiten. Ook als de gemeente in het verleden ter zake van de sportactiviteiten geen btw heeft voldaan of in aftrek heeft genomen kan recht op subsidie c.q. SPUK bestaan. Volgens Taxnavigator is op korte termijn meer duidelijkheid gewenst over SPUK en bewegingsonderwijs.   

Afsluitend

Volgens Taxnavigator is het van belang dat op korte termijn meer duidelijkheid komt over de reikwijdte van SPUK. De reikwijdte van de regeling wijzigt voortdurend. Taxnavigator adviseert gemeenten om het verzoek om subsidie voorlopig nog niet in te dienen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.