Nieuws

Meicirculaire Gemeentefonds 2019

Geplaatst: 01 juni 2019
Kenmerk: 2019.05492

Meicirculaire Gemeentefonds 2019

Voor de onderuitputting van het BCF is op basis van de najaarsnota 2018 een bedrag van 106 miljoen
euro aan de algemene uitkering 2018 toegevoegd. De onderuitputting valt echter met 39 miljoen euro
veel lager uit. Daarom vindt achteraf een correctie plaats van de 66,9 miljoen euro te veel uitgekeerde gelden ten laste van de algemene uitkering 2019. (Bron VNG).

Voor raadplegen notitie VNG. Klik hier.

Voor downloaden Meiciculaire Gemeentefonds: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.