Nieuws

Volkscultuur: Verlaagd btw-tarief

Geplaatst: 08 juni 2019
Kenmerk: 2019.05514

Volkscultuur: Verlaagd btw-tarief

Op 29 mei 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over de heffing van btw en cultuur.

Voor raadplegen antwoord op Kamervragen over heffing btw en cultuur. Klik hier

1. Verlaagd btw-tarief

De Staatssecretaris van Financiën heeft op Kamervragen geantwoord dat voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief het criterium cultuur niet relevant is. Bij toepassing van het verlaagde btw-tarief bestaat volgens de Staatssecretaris van Financiën ook geen onderscheid naar het soort cultuur. Voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief is een waardering van de cultuuruiting niet relevant. De Wet op de omzetbelasting kent een limitatieve opsomming van leveringen en diensten waarop het verlaagde btw-tarief mag worden toegepast.

2. Sociaal-culturele btw-vrijstelling

Naast een verlaagd btw-tarief kent de btw-regelgeving ook een sociaal-culturele btw-vrijstelling. Amateurtoneelverenigingen, amateurmuziekverenigingen, carnavalsverenigingen en verenigingen voor kleindieren zijn op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling vrijgesteld van de heffing van btw. Voor toepassing van de sociaal-culturele btw-vrijstelling is volgens de Staatssecretaris van Financiën een individuele aanwijzing of een vermelding in bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 nodig.

3. Gemeentelijke praktijk

Volgens de redactie van Taxnavigator heeft de sociaal-culturele btw-vrijstelling een ruimere werking dan de Staatssecretaris opmerkt in zijn antwoord op Kamervragen. Artikel 132, eerste lid, letter n van de btw-richtlijn bepaalt dat lidstaten een btw-vrijstelling moeten opnemen voor: bepaalde culturele diensten alsmede nauw daarmee samenhangende goederenleveringen, verricht door publiekrechtelijke culturele instellingen of door andere culturele instellingen die door de betrokken lidstaat worden erkend. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de sociaal-culturele btw-vrijstelling onder voorwaarden ook van toepassing is als (nog) niet over een (formele) erkenning wordt beschikt.

Gemeenten hebben recht op compensatie van btw op kosten. Gemeenten kunnen door de samenwerking met stichtingen anders vorm te geven kosten van btw besparen inzake volkscultuur. Op Taxnavigator hebben wij het btw-besparend samenwerkingsmodel compleet uitgewerkt voor de kinderboerderij en citymarketing.

  • Voor raadplegen dossier Kinderboerderij. Klik hier
  • Voor raadplegen dossier Citymarketing. Klik hier

Heeft u een concrete casus dan werken wij hem graag voor u uit.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.