Nieuws

LB: Wijziging Regeling zorgverzekering met bedragen en percentages voor 2024

Geplaatst: 14 november 2023
Kenmerk: 2023.51436

LB: Wijziging Regeling zorgverzekering met bedragen en percentages voor 2024

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de Wijziging Regeling zorgverzekering met bedragen en percentages voor 2024.

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling zorgverzekering (Rzv) op de volgende punten aangepast:
– Het maximum bijdrageloon en -inkomen dat in 2024 voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking wordt genomen;
– De percentages IAB Zvw voor dat jaar overeenkomstig de begroting (Financieel Beeld Zorg) 2024.

Documenten en publicaties

  • Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2023, kenmerk 3704788-1055151-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2024. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.