Nieuws

BCF: Arrest Hoge Raad in zaak gemeente Barendrecht inzake recht op compensatie van btw op kosten van re-integratie

Geplaatst: 04 juli 2020
Kenmerk: 2020.28210

BCF: Arrest Hoge Raad in zaak gemeente Barendrecht inzake recht op compensatie van btw op kosten van re-integratie

Met betrekking tot de btw op de kosten van re-integratie loopt een procedure van de gemeente Barendrecht. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage oordeelt in zijn uitspraak van 15 juni 2018, nrs. BK-18/00004 t/m BK18-00010 dat de gemeente Barendrecht alle btw op de kosten van re-integratie kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad doet naar verwachting op 10 juli 2020 uitspraak.