Nieuws

Kleine ondernemersregeling

Geplaatst: 28 april 2018
Kenmerk: 2018.03982

Kleine ondernemersregeling

Het Kabinet heeft een voorstel gedaan voor verandering van de kleine btw-ondernemersregeling. Bijgaand een korte samenvatting met de belangrijkste punten. Exploiteert u zonnepanelen dan kan de wijziging van de kleine btw-ondernemersregeling ook voor u fiscale gevolgen hebben.

1. Nederlandse kleine btw-ondernemersregeling

De btw kent een kleine btw-ondernemersregeling voor btw-ondernemers die hun onderneming via een eenmaanszaak of vennootschap onder firma exploiteren. Ook veel particulieren maken gebruik van de kleine btw-ondernemersregeling in verband met de exploitatie van zonnepanelen. De kleine btw-ondernemersregeling betreft vermindering van de btw die aan de Belastingdienst moet worden voldaan. Onder voorwaarden kan op grond van de kleine btw-ondernemersregeling ontheffing van fiscale verplichtingen worden verkregen zodat geen btw hoeft te betaald maar ook niet terug kan worden teruggekregen.

2. Europese kleine btw-ondernemersregeling

De btw-richtlijn en veel andere Europese landen kennen een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers die is gebaseerd op omzet. Tot een bepaald bedrag aan omzet hoeft de ondernemer geen btw te voldoen aan de Belastingdienst. De gemiddelde omzetgrens in de Europese Unie bedraagt € 26.000. In België geldt een omzetgrens van € 25.000, in Luxemburg geldt een omzetgrens van € 30.000 en in Duitsland van € 17.500. Het Verenigd Koninkrijk kent een omzetgrens van € 95.000. Toepassing van de Europese kleine btw-ondernemersregeling betekent geen btw factureren maar ook geen aftrek.

3. Voorstel nieuw kleine ondernemersregeling 

Het Kabinet wil de Nederlandse kleine btw-ondernemersregeling vervangen door de Europese kleine btw-ondernemersregeling. De Nederlandse kleine btw-ondernemersregeling geldt niet voor bv’s, stichtingen en verenigingen. De Europese kleine btw-ondernemersregeling geldt wel voor bv's, stichtingen en verenigingen. De toepassing van de kleine btw-ondernemersregeling is niet verplicht. Indien men heeft gekozen voor toepassing van de regeling blijft de regeling drie jaar verplicht van toepassing. Het Kabinet heeft nog niet aangegeven welke omvang c.q. welke omzetgrens de vrijstelling in Nederland krijgt.

4. Praktijk

Toepassing van de Europese kleine btw-ondernemersregeling betekent geen btw factureren maar ook geen aftrek. Dit kan met name bij investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen tot extra kosten leiden omdat geen teruggaaf van btw wordt verkregen. 

Wij wachten met belangstelling de nieuwe regeling af. 

5. Afrondend 

Bron: Internetconsultatie: Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting; klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.