Nieuws

Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05232

Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk

Gemeenten hebben de eerste aangifte vennootschapsbelasting ingediend, maar in de praktijk leven nog veel vragen. Doe ik het wel goed? Zijn onze standpunten verdedigbaar? Tijdens de cursus ‘Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk’ op 19 juni bespreekt Geert Witlox de belangrijkste inhoudelijke thema’s van vpb-plicht binnen gemeenteland met u. U krijgt concrete handvatten zodat u het vpb-dossier van uw organisatie naar een hoger level kunt tillen. Met veel ruimte voor uw eigen vragen! De cursus is opgezet i.s.m. Vanberkel Fiscaal B.V. en Taxnavigator.

Voor meer informatie over de cursus 'Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk': klik hier

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Fiscale Bouwstenen. De vaktechnische kaders van de vpb-plicht voor gemeenten worden geschetst. Deelnemers krijgen handvatten om zelf praktijkcasussen te kunnen beoordelen.
  2. Grondbedrijf/Grex. De vpb-positie van het grondbedrijf is complex. Hoe beoordeelt u of het grondbedrijf in fiscale zin naar winst streeft? We gaan in op quickscan en post-quickscan. Verder bespreken we de VSO en gaan we in op vraag in welke mate de VSO zekerheid biedt (en in welke mate juist niet) en of het tekenen van een VSO de beste oplossing is voor een gemeente.
  3. Normaal vermogensbeheer vs. onderneming. Het thema ‘normaal vermogensbeheer’ speelt bij verschillende activiteiten zoals exploitatie van vastgoed en herontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook bij reclame-uitingen, benzinevulpunten, telefoniepalen, snippergroen. Tijdens de cursus gaan we in op de kaders van normaal vermogensbeheer en toepassing van het leerstuk op concrete casussen. Daarbij komen ook de standpunten van de fiscus aan bod.
  4. Afval. De gemeentelijke afvaltaken kennen een vpb-belaste component volgens de fiscus. Welke vpb-aspecten spelen er rond afval? Het branchekader van de Belastingdienst en NVRD komt aan de orde.
  5. Parkeren. Garageparkeren is vpb-belast, straat parkeren is vrijgesteld. Welke mogelijkheden tot clustering zijn er in de praktijk? Wat is de impact van de btw-procedures over straat parkeren op de vrijstelling voor de vpb?
  6. Proces en TCF. Op welke wijze kunnen gemeenten het vpb-proces borgen? De jaarlijkse actualisatie van het vpb-dossier, hoe doe je dat?
  7. Casussen en vragen van deelnemers

Voor meer inschrijven op de cursus 'Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk': klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.