Nieuws

Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk

Geplaatst: 16 november 2019
Kenmerk: 2019.05232

Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk

Gemeenten hebben de eerste aangifte vennootschapsbelasting ingediend, maar in de praktijk leven nog veel vragen. Doe ik het wel goed? Zijn onze standpunten verdedigbaar?

Tijdens de cursus ‘Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk’ op 27 november 2019 bespreekt Geert Witlox de belangrijkste inhoudelijke thema’s van vpb-plicht binnen gemeenteland met u. U krijgt concrete handvatten zodat u het vpb-dossier van uw organisatie naar een hoger level kunt tillen. Met veel ruimte voor uw eigen vragen!

Voor meer informatie over de cursus 'Vennootschapsbelasting voor gemeenten in de praktijk' d.d. 27 november 2019: klik hier

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Fiscale Bouwstenen
  De vaktechnische kaders van de vpb-plicht voor gemeenten worden geschetst. Wat is een activiteit, wanneer moet of mag ik clusteren, wanneer is sprake van een onderneming en wanneer niet, wat is normaal vermogensbeheer? Deelnemers krijgen handvatten om zelf praktijkcasussen te kunnen beoordelen.
 • Reclameopbrengsten
  Veel gemeenten genieten reclameopbrengsten. Is sprake van een vpb-belaste opbrengst of zijn er argumenten om te stellen dat geen sprake is van een onderneming? In de cursus gaan we in op de in te nemen standpunten en de laatste uitingen van de fiscus over reclameopbrengsten.
 • Exploitatie vastgoed en openbaar gebied
  Verschillende opbrengsten van gemeenten zijn te relateren aan de exploitatie van vastgoed of openbaar gebied. Denk aan opbrengsten gerelateerd aan benzinevulpunten, telefoniepalen, snippergroen, laadpunten. Tijdens de cursus behandelen we de diverse risico-opbrengsten en bespreken we welke standpunten verdedigbaar zijn.
 • Afval
  De gemeentelijke afvaltaken kennen een vpb-belaste component volgens de fiscus. Welke vpb-aspecten spelen er rond afval? Het branchekader van de Belastingdienst en NVRD komt aan de orde.
 • Parkeren
  Garageparkeren is vpb-belast, straat parkeren is vrijgesteld. Welke mogelijkheden tot clustering zijn er in de praktijk? Wat is de impact van de btw-procedures over straat parkeren op de vrijstelling voor de vpb?
 • Grondbedrijf
  Tijdens de cursus wordt de fiscale positie van het grondbedrijf op hoofdlijnen besproken.
 • Proces en TCF
  Op welke wijze kunnen gemeenten het vpb-proces borgen? De jaarlijkse actualisatie van het vpb-dossier, hoe doe je dat?
 • Casussen en vragen van deelnemers

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.