Nieuws

Facturen van VNG: BTW-compensatiefonds: Activiteiten gefinancierd uit Gemeentefonds

Geplaatst: 13 januari 2018
Kenmerk: 2018.03562

Facturen van VNG: BTW-compensatiefonds: Activiteiten gefinancierd uit Gemeentefonds

De VNG heeft zogenoemde nulfacturen uitgereikt. Heeft uw gemeente de btw die op de nulfacturen is vermeld ook daadwerkelijk gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds? Wij adviseren u dat even te controleren. 

Achtergrond

Op 18 december 2017 heeft de VNG een bericht gepubliceerd over de financiering van activiteiten uit het Gemeentefonds. In het bericht van de VNG wordt vermeld dat de VNG met btw belaste diensten heeft verleend aan de leden. De kosten van de dienstverlening en de btw is door de VNG niet gedeclareerd bij de gemeenten maar is bekostigd met geld uit het Gemeentefonds. De VNG heeft aan de gemeenten zogenoemde nulfacturen uitgereikt. De gemeenten hoeven de facturen niet te betalen maar kunnen de btw die op de factuur is vermeld wel compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In het bericht wordt een overzicht gegeven van de verschillende ICT-dossiers die de VNG in behandeling heeft. Wij adviseren gemeenten om te bekijken of de btw die op de nulfactuur is vermeld ook daadwerkelijk is gecompenseerd door uw gemeente.

Verleden

In het kader van serviceverlening aan de (betalende) abonnees van onze kennisbank hebben wij nader onderzoek gedaan naar soortgelijke facturen in het verleden. Voor het onderzoek: klik hier

Vragen

Mocht u vragen hebben over dit bericht dan vernemen wij die graag via: info@taxnavigator.nl 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.