Nieuws

SPUK: nog veel vragen

Geplaatst: 30 april 2019
Kenmerk: 2019.05345

SPUK: nog veel vragen

De termijn voor het indienen van SPUK is verlengd naar 31 mei 2019. Veel gemeenten hebben nog vragen over SPUK. Belastingadviseurs geven uiteenlopende adviezen over welke kosten wel en welke kosten niet in aanmerking komen voor SPUK. De redactie heeft een korte samenvatting voor u gemaakt van de verschillende adviezen. De redactie onderscheidt daarbij een enge benadering, een ruime benadering en een zeer ruime benadering.

1. Enge benadering

In de enge benadering worden alleen kosten meegenomen waarop btw-drukt en die voor 1 januari 2019 door de gemeente in aftrek konden worden genomen op de btw-aangifte. De benadering is gebaseerd op het doel van de regeling. De SPUK is een subsidieregeling en geen compensatieregeling. Op water drukt bijvoorbeeld 9% btw maar wordt wel 17,5% SPUK vergoed. In de regeling en de toelichting op de regeling wordt niet expliciet vermeld dat alleen kosten kunnen worden meegenomen waarop btw drukt en die de gemeente in het verleden in aftrek kon nemen op de btw-aangifte.

2. Ruime benadering

In de ruime benadering worden ook de kosten van belastingen en verzekering meegenomen maar niet de kosten van bewegingsonderwijs meegenomen in de SPUK-claim. De tekst van de regeling spreekt over kosten en niet over kosten die met btw zijn belast. De kosten van bewegingsonderwijs worden niet meegenomen omdat deze kosten buiten de compensatie vallen.

3. Zeer ruime benadering

In de zeer ruime benadering worden door de gemeenten alle kosten inzake sport in aanmerking genomen tenzij de btw op de kosten kan worden afgetrokken op de btw-aangifte of worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. In deze benadering worden ook kosten van verzekering en belasting meegenomen. Daarnaast worden in deze benadering de kosten van bewegingsonderwijs meegenomen. De benadering is gebaseerd op de letterlijke tekst van de regeling. De letterlijke tekst van de regeling sluit niet uit dat kosten van verzekering, belastingen en bewegingsonderwijs worden meegenomen in de SPUK-claim. In de toelichting is vermeld dat kosten waarvan de btw op de kosten in aftrek worden genomen of kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds niet in aanmerking komen voor SPUK.

Commentaar

De regeling inzake de SPUK kent een een besluit en een toelichting. Daarnaast zijn vraag en antwoorden verschenen. Voor de toepassing van de regeling zijn het besluit en de toelichting leidend. Vraag en antwoord betreffen toelichtingen die een nadere interpretatie van de regeling geven maar zijn niet leidend.

Cursus

Op 15 mei 2019 verzorgen wij de cursus 'Sport en btw'. In deze cursus behandelen wij de fiscale aspecten van de verschillende exploitatiemodellen. Daarnaast bespreken wij de SPUK en BOSA uitgebreid met u. Aansluitend gaan wij in op de exploitatiemodellen waarmee het btw-voordeel blijft behouden. U gaat met uitgebreide sheets en complete fiscale adviezen naar huis. Uw casussen kunnen voor, tijdens of na de cursus worden besproken.

Voor meer informatie over de cursus 'Sport en btw': klik hier


Taxtronic: 2019.04.27.256

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.