Nieuws

Brandweer en compensatie van btw

Geplaatst: 03 maart 2018
Kenmerk: 2018.03723

Brandweer en compensatie van btw

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de gemeente geen brandweertaken meer. De brandweertaak is ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Als de gemeente goederen en diensten aanschaft ten behoeve van de brandweertaak van de Veiligheidsregio bestaat geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds volgens de Belastingdienst. Dit omdat volgens de Belastingdienst sprake is van een verstrekking aan een individuele derde.

Extra brandweercapaciteit

Wij zien echter in de praktijk dat soms extra inzet is gewenst en de gemeente doet voor eigen rekening en risico investeringen in extra brandweercapaciteit. Bijvoorbeeld om aanrijtijden te verkorten. De gemeente koopt brandweermateriaal of schaft (zelfs) voor eigen rekening en risico een blusvoertuig aan. In dat geval bestaat volgens Taxnavigator wel recht op compensatie van btw. De gemeente schaft een extra voorziening aan en stelt die extra voorziening ter beschikking aan de gehele gemeenschap. Aan de Veiligheidsregio wordt niet verstrekt. De gemeente neemt geen wettelijke taak van de Veiligheidsregio over. De veiligheid van de inwoners wordt wel versterkt.

Toch recht op compensatie van btw

Uit analyses blijkt voorts dat sommige gemeenten alle kosten met betrekking tot de brandweer kostprijsverhogend boeken. Als de gemeente kosten maakt in het kader van de brandweer of rampenbestrijding kan wel recht op compensatie van btw bestaan. Bijvoorbeeld omdat een beleidsplan of een rampenplan in het kader van de brandveiligheid wordt opgesteld. Soms wordt een adviseur geraadpleegd of informatie aangeschaft. Taxnavigator adviseert gemeenten om de kosten op het taakveld nog eens kritisch te bekijken. Twijfelt u aan sommige posten dan kunt eenvoudig afstemming zoeken met de Belastingdienst door de desbetreffende posten mee te nemen in een suppletie BTW-compensatiefonds. Als u de suppletie uitgebreid motiveert moet de Belastingdienst een standpunt innemen. 

Belastingbesparende modellen brandweerkazernes

Sommige gemeenten investeren in brandweerkazernes. De btw op de kosten van bouw en exploitatie van de brandweerkazerne vormt een kostenpost. Van een abonnee op de fiscale kennisbank ontvangen wij een afschrift van een advies om de kosten te beperken. Wij hebben het advies samengevat.

De gebruikers van de fiscale kennisbank Taxnavigator kunnen de samenvatting van het fiscaal advies hier downloaden: klik hier.      

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.