Nieuws

Belastingplan 2020: Indexeren vrijwilligersvergoeding

Geplaatst: 17 september 2019
Kenmerk: 2019.21289

Belastingplan 2020: Indexeren vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen voor de vrijwilligersregeling van € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd. Het maximumbedrag per maand wordt berekend door het maximumbedrag per kalenderjaar te vermenigvuldigen met 1/10. Het maximumbedrag per kalenderjaar wordt steeds afgerond op een veelvoud van € 100. Het maximumbedrag per maand is dan steeds een veelvoud van € 10.

Brondocumenten:

  • Motie Kamerlid Ester inzake indexeren van vrijwilligersvergoeding, Kamerstuk II 2018/19, 35000 IX, 19. Klik hier
  • Brief van Staatssecretaris van Financiën aan voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, d.d. 17 september 2019, nr. 2019-0000151776. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.