Nieuws

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 16 - 22 mei 2024

Geplaatst: 23 mei 2024
Kenmerk: 2024.53188

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 16 - 22 mei 2024

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 16 - 22 mei 2024

Vanaf dit jaar vindt u de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de ZW eerder in de premiewijzer van UWV. Voortaan kunt u met de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ vanaf half juli zelf berekenen wat in het komende jaar uw premie wordt voor de WGA of de ZW. Ook brengt UWV de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’ al in juli uit. Zo hebt u meer tijd om te beslissen of u wilt starten of stoppen als eigenrisicodrager.

De Belastingdienst is bezig met het inventariseren van onderwerpen voor de inhoudelijke sessies van de Intermediairdagen 2024. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw behoeften en wensen, wil de Belastingdienst graag weten welke onderwerpen voor u belangrijk zijn. Tot nu toe hebben 9 salarisprofessionals gereageerd. De redactie heeft hun vragen doorgezet naar de vakinhoudelijke leden van de projectgroep Intermediairdagen. Laat het ons gerust weten als u nog meer ideeën hebt.

De redactie heeft de handreiking Hoe verloon ik als een werknemer tijdelijk niet werkt? verwijderd van Forum Salaris. U vindt informatie over dit onderwerp in het Handboek Loonheffingen en in 3 andere handreikingen.

Een salarisprofessional vraagt: “Wij hebben een medewerker voor wie de 30%-regeling van toepassing is. Het fiscale jaarinkomen komt boven de inkomensnorm uit, maar het fiscale maandinkomen wisselt en duikt soms onder de maandnorm. Door cumulatieve herberekening in de salarissoftware trekt zich dat steeds in de loop van het jaar recht. Is het toegestaan om pas in december de regeling met terugwerkende kracht toe te passen, mits aan de inkomensnorm wordt voldaan?” De redactie beantwoordt deze vraag.

Een vakgenoot vraagt: “Bij de uitbetaling van de vakantietoeslag merken wij op dat niet iedere medewerker in de juiste tariefgroep ‘bijzonder tarief’ zit. Wij krijgen schriftelijke toestemming om dit aan te passen. Mogen wij dit dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 aanpassen?“ Een vakgenoot geeft een antwoord op deze vraag.

Doet u mee aan de peiling? Een werkgever vergoedt € 600 voor een mobiele telefoon die de werknemer nodig heeft voor zijn werk. De werknemer koopt een luxer model van € 1.000. € 400 wordt uitgeruild met het brutoloon van de werknemer. De werkgever wijst € 1.000 aan als eindheffingsloon. Welke stelling is juist?

Documenten en publicaties 

  • Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 16 - 22 mei 2024. Klik hier / Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon