Nieuws

BTW: SPUK: Voortgang sportdossier: procedure buitenzwembad

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24791

BTW: SPUK: Voortgang sportdossier: procedure buitenzwembad

In dit bericht informeren wij u over een lopende procedure bij de belastingrechter inzake de exploitatie van buitenzwembaden.

Met betrekking tot btw en sport spelen volgens Taxnavigator nog veel btw-vraagstukken. Via een abonnee op het fiscaal platvorm Taxnavigator hebben wij vernomen dat enkele stichtingen die buitenzwembaden exploiteren gaan procederen. De dienstverlening van de stichtingen is volgens de stichtingen belast met 9% btw.

Standpunt Belastingdienst

Stichtingen die buitenzwembaden exploiteren betalen de rekening van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. De dienstverlening van de stichtingen betreft volgens de Belastingdienst het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een buitenzwembad. De dienstverlening van de stichtingen inzake de exploitatie van het zwembad is dan vrijgesteld van de heffing van btw omdat de stichtingen geen winstoogmerk in de zin van de btw hebben. De stichtingen kunnen de btw op de kosten niet in aftrek nemen op de btw-aangifte. De btw op de kosten is een kostenpost.

De btw is een kostenpost

De stichtingen hebben geen recht op een SPUK-subsidie. De stichtingen zijn geen onderdeel van de gemeente en de stichtingen kunnen ook geen gebruik maken van de specifieke SPUK-regeling voor gemeentelijke sportbedrijven. Gelet op de voorwaarden voor de BOSA-subsidie kunnen de stichtingen ook geen gebruik maken van de BOSA-subsidieregeling. De btw op de kosten is een kostenpost voor de exploitatiestichtingen die veelal worden ondersteund door vrijwilligers.

Procedure

Veel bezoekers van buitenzwembaden komen daar de hele dag of middag en komen niet voor een uurtje zwemmen. Volgens Taxnavigator lijkt meer sprake van dagrecreatie dan van het geven van gelegenheid tot sport. Wij nemen aan dat ook de bezoeker van het zwembad de dienstverlening meer beschouwd als recreëren dan als sport. De Wet op de omzetbelasting kent in Tabel I, post b14 een verlaagd btw-tarief voor permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen. Wij achten de procedure kansrijk! Wij ontvangen de motivering van het beroepschrift en zullen die motivering verder verspreiden.

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg gaan wij het dossier sport en btw verder uitdiepen. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.