Nieuws

Literatuursignaal: Uitbreiding btw-sportvrijstelling voor gemeenten niet nodig

Geplaatst: 27 mei 2017
Kenmerk: 2017.02915

Literatuursignaal: Uitbreiding btw-sportvrijstelling voor gemeenten niet nodig

In zijn artikel ‘British Film Institute opent de deuren voor het naar eigen inzicht invullen van de sportvrijstelling door lidstaten’ komt P. van Barneveld MSc tot de conclusie dat op grond van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak British Film Institute het niet noodzakelijk is om de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een niet-winstbeogende instelling per definitie onder de btw-sportvrijstelling te laten vallen.

Politieke keuze

Volgens Van Barneveld hebben lidstaten de bevoegdheid om bepaalde diensten aan te wijzen voor toepassing van de btw-sportvrijstelling. Deze keuzemogelijkheid om bepaalde diensten voor toepassing van de btw-sportvrijstelling aan te wijzen biedt de mogelijkheid om de sportdiensten van gemeenten en sportstichtingen niet onder de btw-sportvrijstelling te laten vallen. Het is volgens Van Barneveld een politieke keuze of Nederland kiest voor een ruime toepassing van de btw-sportvrijstelling. (Bron: Weekblad voor Fiscaal Recht 2017/112 )

Cursus

In samenwerking met Taxnavigator organiseert Fiscaal Vanmorgen een uitgebreide cursus waarbij het complete btw-sportdossier wordt behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de btw-aspecten van de verschillende exploitatiemodellen van sportaccommodaties, de komende wetswijziging en de wijze waarop u kunt anticiperen om de kosten van btw te vermijden. Daarnaast besteden wij aandacht aan de btw-positie van de sportvereniging. Ook bij de sportvereniging kunnen kosten van btw worden beperkt. Wij brengen uw kennis over het complete sportdossier in een middag up to date voor € 375 ex btw. De deelnemer ontvangt een uitgebreide powerpoint presentatie die als naslagwerk kan worden gebruikt. U kunt zich hier aanmelden: klik hier

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator