Nieuws

BOSA: Nog steeds geld in de pot

Geplaatst: 12 december 2019
Kenmerk: 2019.22737

BOSA: Nog steeds geld in de pot

De BOSA-regeling heeft nog steeds budget! Op de site van DUS-I wordt vermeld:

Stand subsidieaanvragen per 13-12-2019

Er is ongeveer € 70 miljoen van in totaal € 80 miljoen aangevraagd. Hiervan is bij € 2 miljoen om meer informatie gevraagd bij de aanvragers.

Zoals wij hebben begrepen is het drempelbedrag van € 25.000 een drempel die niet door iedere sportvereniging wordt gehaald. Dat zou betekenen dat de sportvereniging geen beroep zou kunnen doen op de BOSA-regeling. Wat veel sportverenigingen niet weten is dat de sportverenigingen als het drempelbedrag niet wordt gehaald dat sportverenigingen ook kunnen samenwerken met andere verenigingen. De investeringen van de sportverenigingen kunnen dan worden opgeteld. Vervolgens kan gezamenlijk een aanvraag worden ingediend. Zo kunnen kleine(re) club dus ook gebruik maken van deze subsidieregeling.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.