Nieuws

Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Normaal vermogensbeheer

Geplaatst: 12 september 2022
Kenmerk: 2022.46505

Vpb: Gemeente: reclameactiviteiten; Normaal vermogensbeheer

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 23 augustus 2022, nr. SGR 20/6221 inzake de verschuldigdheid van vennootschapsbelasting en reclameconcessies.

1. Feiten en uitgangspunten

2. Uitspraak Rechtbank Den Haag

De kern van de reclameactiviteit bestaat uit het in staat stellen van reclame-exploitanten om reclame te maken. Alle activiteiten van de gemeente in het kader van de reclameactiviteit zijn van belang waaronder ook het opstellen van het gemeentelijk beleid. De gemeente stelt dus niet alleen een onroerende zaak tegen vergoeding ter beschikking aan een reclame-exploitant. De reclameactiviteiten betreffen één geheel. Gelet op de feiten en omstandigheden is ter zake van de reclameactiviteit sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die kwalificeert als een onderneming in materiële zin. Aan de vraag of sprake is van normaal vermogensbeheer komt de rechtbank niet toe.

3. Documenten en publicaties

  • Uitspraak van Rechtbank Den Haag d.d. 23 augustus 2022, nr. SGR 20/6221. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.