Nieuws

Zonnepanelen: btw op bouwkosten mantelzorgwoning

Geplaatst: 29 april 2019
Kenmerk: 2019.05351

Zonnepanelen: btw op bouwkosten mantelzorgwoning

Zonnepanelen: btw op bouwkosten mantelzorgwoning

Op 21 maart 2019 is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland 18 maart 2019 met nummer AWB 18/459 gepubliceerd. De uitspraak betreft het recht op teruggaaf van btw inzake de btw op de bouwkosten van een mantelzorgwoning vanwege het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning.

1. Achtergrond

De heer X is een btw-ondernemer die adviesdiensten verleent. De heer X heeft een mantelzorgwoning laten bouwen met een oppervlakte van 72 vierkante meter. Op het dak van de mantelzorgwoning zijn 12 niet-geïntegreerde zonnepanelen geplaatst. Ter zake van de bouw van de woning is € 14.636 aan btw betaald. De heer X claimt aftrek van btw op (een gedeelte van) de bouwkosten van de woning. Volgens de belastinginspecteur heeft de heer X geen recht op teruggaaf van btw op de bouwkosten van de woning omdat de zonnepanelen roerende goederen zijn.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

De woning heeft een zakelijke functie omdat het dak voor activiteiten wordt gebruikt die met btw zijn belast c.q. het dak wordt gebruikt als btw-ondernemer. De aftrek van btw op de bouwkosten kan niet integraal worden geweigerd. Volgens de rechtbank is een berekening die wordt opgesteld op basis van vierkante meters een redelijke benadering die aansluit bij het werkelijk gebruik. De teller betreft 19,7 vierkante meter. De noemer bedraagt 91,7 vierkante meter. De aanvullende teruggaaf van btw bedraagt € 3.146 (21,5% van € 14.636).