Nieuws

LB: Wijzigingswet Wet tegemoetkomingen loondomein

Geplaatst: 25 juni 2024
Kenmerk: 2024.53476

LB: Wijzigingswet Wet tegemoetkomingen loondomein

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de Wijzigingswet Wet tegemoetkomingen loondomein.

Het lage-inkomensvoordeel wordt ingang van 1 januari 2025 afgeschaft, de bedragen van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt verlaagd en het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer wordt gewijzigd. De afschaffing van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geldt met ingang van 1 januari 2026 in werking.

Documenten en publicaties 

  • Besluit van 19 juni 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 april 2024, houdende wijzigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen (Stb. 2024, 102). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon