Nieuws

Schoolmodel: Rechtbank Den Haag: Geen teruggaaf van btw bij toepassing btw-besparend schoolmodel

Geplaatst: 26 november 2016
Bron: Bron: Rechtbank Den Haag 25 oktober 2016, nr. SGR 16/3506
Bron url: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:13229
Kenmerk: 2016.01395

Schoolmodel: Rechtbank Den Haag: Geen teruggaaf van btw bij toepassing btw-besparend schoolmodel

Op 14 november 2016 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 25 oktober 2016, nr. AWB 16/3506, gepubliceerd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat, gelet op de feiten en omstandigheden, de gemeente ter zake van de levering van een Lokaal Onderwijs Centrum in wezen geen vergoeding heeft bedongen voor de levering van het onderwijscentrum. De gemeente heeft geen recht op teruggaaf van btw op de kosten van de bouw van het onderwijscentrum. 

Feiten

De gemeente heeft voor haar rekening en risico een Lokaal Onderwijs Centrum (hierna ook: LOC) laten bouwen voor de huisvesting van twee vmbo-scholen en twee regionale opleidingscentra (ROC’s). De gemeente handelt als opdrachtgever en bouwheer. De kosten van de bouw van het LOC bedragen ongeveer € 18.000.000 exclusief omzetbelasting. 

De vmbo-scholen willen extra investeren in de omgevingskosten en duurzaamheid. De investeringen in duurzaamheid betreffen hoogwaardig glas, Warmte Koude Opslag en zonwering. De gemeente en de twee vmbo-scholen maken ook afspraken over de verdeling van de kosten van de extra investeringen in duurzaamheid. 

In eerste instantie spreken partijen af dat het LOC om niet wordt overgedragen met bijbetaling van de extra kosten. Later verkoopt en levert de gemeente het LOC aan de twee vmbo-scholen voor een bedrag van € 568.403 exclusief omzetbelasting en vijftien jaarlijkse termijnen van € 90.000 inclusief omzetbelasting. De twee vmbo-scholen zijn verplicht om 900m2 te verhuren aan de regionale opleidingscentra voor een bedrag van € 90.000 per jaar.

De gemeente brengt ter zake van de verkoop en levering van het LOC btw in rekening. In verband met de met btw belaste levering van het LOC verzoekt de gemeente om teruggaaf van € 2.187.825 aan betaalde omzetbelasting. De gemeente vraagt niet op de btw-aangifte om teruggaaf van btw. De gemeente heeft over het tweede kwartaal 2015 een btw-aangifte ingediend, daartegen bezwaar gemaakt en via het bezwaar om teruggaaf van btw verzocht. De Belastingdienst weigert teruggaaf van btw te verlenen. De gemeente stelt beroep bij de rechtbank in.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank oordeelt in zijn uitspraak van 25 oktober 2016, nr. AWB 16/3506, dat de jaarlijkse bijdrage niet meer is dan het doorschuiven van huur. De huurbetaling is het gevolg van een door de gemeente bedongen verplichting tot verhuur van ruimte aan de regionale opleidingscentra. De eenmalige bijdrage betreft de kosten voor extra voorzieningen in het gebouw die op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs niet voor rekening van de gemeente komen. 

Gemeentelijke praktijk

In ons nieuwsbericht van 6 augustus 2016 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de Belastingdienst de btw-vriendelijke schoolmodellen blijft bestrijden. De Belastingdienst lijkt steeds meer succes te hebben. In ons nieuwsbericht van 23 november 2016 hebben wij u bericht dat de Hoge Raad niet direct een eindoordeel geeft in de zaak van de gemeente Woerden maar dat de advocaat-generaal eerst een conclusie gaat nemen. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl