Nieuws

LB: Renseignering: Handboek Loonheffingen 2023

Geplaatst: 06 maart 2023
Kenmerk: 2023.49231

LB: Renseignering: Handboek Loonheffingen 2023

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het onderdeel '1.3 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde door inhoudingsplichtigen' uit het handboek Loonheffingen.

U hoeft geen opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden te doen voor:

  • betalingen/verstrekkingen aan personen, die onder de vrijwilligersregeling vallen. Meer informatie over vrijwilligers vindt u in paragraaf 18.20
  • betalingen/verstrekkingen aan personen van wie u een factuur met een te betalen bedrag aan btw krijgt. Als er geen btw of € 0 aan btw op de factuur staat, moet u wel aanleveren
  • betalingen/verstrekkingen aan zogenoemde niet-natuurlijke personen (zoals een vof, maatschap, stichting, vereniging, vennootschap)
  • personen die ervoor gekozen hebben om onder de loonheffingen te vallen (opting-in, zie paragraaf 18.14). Want die geeft u al op in de aangifte loonheffingen

Documenten en publicaties

  • Handboek Loonheffingen 2023, versie februari 2023. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.