Nieuws

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 2 - 15 mei 2024

Geplaatst: 16 mei 2024
Kenmerk: 2024.53148

LB: Nieuwsbrief Belastingdienst Forum Salaris: Periode 2 - 15 mei 2024

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de nieuwsbrief Forum Salaris Belastingdienst: Periode 2 - 15 mei 2024. 

Vorige week heeft een aantal werkgevers een ten onrechte verstuurde brief ontvangen van de Belastingdienst met als onderwerp ‘Correctie op het WHK Loon 2023 en 2024’. Als u deze te vroeg gestuurde brief ook ontvangen hebt, kunt u deze als niet verzonden beschouwen en hoeft u op dit moment niets te doen. U krijgt nog een brief hierover van de Belastingdienst.

Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de SVB een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst aanvragen. Wilt u gebruikmaken van de Kaderovereenkomst? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 1 juli 2024.

De peiling ging over een werknemer die gedurende het kalenderjaar de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ laat intrekken door de werkgever. De redactie vroeg u welke stelling juist is. Van de 566 salarisprofessionals gaf 44% het juiste antwoord: ‘De werknemer mag vanaf augustus een ‘Verklaring geen privé gebruik auto’ aanvragen. De werknemer moet dan een sluitende rittenregistratie bijhouden en mag op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden’.

Een salarisprofessional stelt een vraag over het doorbetalen van de UWV- werkgeversbetaling aan een werknemer: “Als geen sprake is van een aanvullingsverplichting op de uitkering, is het volgens mij loon uit vroegere dienstbetrekking tegen de groene tabel. Op een aparte inkomstenverhouding en speciale inkomstenverhouding Uitkering in het kader van WGA. Klopt dit?” Weet u een antwoord op deze vraag?

Een vakgenoot vraagt: “Een horecaondernemer is eigenaar van een pand, waarin de horecaonderneming wordt gedreven en ook woonruimten aanwezig zijn. De woonruimten worden aan werknemers van de horecagelegenheid verhuurd. De huur bedraagt meer dan het normbedrag voor de terbeschikkingstelling van huisvesting op de werkplek. Is sprake van huisvesting op de werkplek?“ Helpt u uw vakgenoot met een antwoord op deze vraag?

Doet u mee aan de nieuwe peiling? Een werkgever vergoedt € 600 voor een mobiele telefoon die de werknemer nodig heeft voor zijn werk. De werknemer koopt een luxer model van € 1.000. € 400 wordt uitgeruild met het brutoloon van de werknemer. De werkgever wijst € 1.000 aan als eindheffingsloon. Welke stelling is juist?

Documenten en publicaties 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon