Nieuws

IB: STAP-subsidie en opleiding

Geplaatst: 29 maart 2022
Kenmerk: 2022.41645

IB: STAP-subsidie en opleiding

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de STAP-subsidie.

De Wet op de Inkomstenbelasting kende een fiscale aftrekpost voor studie en scholing c.q. opleiding. De aftrekpost voor studiekosten is met ingang van 1 januari 2022 afgeschaft. De aftrekpost is vervangen door de STAP-subsidie. Het UWV verzorgt de uitvoering van de STAP-subsidieregeling. De STAP-subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Via het STAP-portaal kan de subsidie worden aangevraagd.

De STAP-subsidie kan worden verkregen door iedereen die 18 jaar of ouder is en een verbinding met de Nederlandse arbeidsmarkt heeft. De personen die aan de voormelde eisen voldoen kunnen een STAP-subsidie aanvragen om de financiering van een scholingsactiviteit te bekostigen. De scholingsactiviteiten waarvoor een STAP-subsidie wordt verstrekt zijn opgenomen in een scholingsregister. DUO verzorgt het scholingsregister.

Documenten en publicaties

  • Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2021, 2021-0000054735, houdende vaststelling van de Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (Subsidieregeling STAP-budget). Klik hier
  • Voor meer informatie STAP-subsidie. Klik hier
  • NL Leert Door: gratis scholing. Klik hier
  • Antwoord op Kamervragen. nr. 2020Z18019. Klik hier
  • Vraag & Antwoord 'Subsidieregeling STAP-budget' d.d. 23 maart 2022. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.