Nieuws

BCF: Lezersvragen ORINCO-methode

Geplaatst: 04 maart 2020
Kenmerk: 2020.25324

BCF: Lezersvragen ORINCO-methode

Op 27 februari 2020 hebben wij het artikel 'BCF: BTW: Steeds meer gemeenten passen de ORINCO-methode toe' op Taxnavigator geplaatst. Voor raadplegen artikel. Klik hier.

Naar aanleiding van het artikel hebben wij veel reacties en verschillende lezersvragen ontvangen. Wij hebben voor u de volgende samenvatting gemaakt.

1. Loonkosten

Uit het artikel maak ik op dat de ORINCO-methode is gebaseerd op de loonkosten en de kosten inhuur derden. Binnen onze gemeente wordt geen tijd (meer) geschreven. De gemeente verantwoordt via voorcalculatie de loonkosten op het niveau van de taakvelden. Kent de ORINCO-methode ook een alternatieve berekeningswijzen?

De ORINCO-methode kent meerdere berekeningswijzen. Ook als geen tijd meer wordt geschreven kan de ORINCO-methode worden toegepast. De gemeentelijke Financiële verordening is van belang voor het antwoord op de vraag welke berekeningswijze moet worden toegepast. In de gemeentelijke Financiële verordening wordt aangegeven op welke wijze de gemeente berekening van kostprijzen plaatsvindt.

2. Overleg Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in verschillende dossiers aangegeven dat de gemeentelijke Financiële verordening de basis moet zijn voor de berekening van het gemeentelijk mengpercentage. Het percentage gemengde btw c.q. het gemeentelijk mengpercentage moet volgens de Belastingdienst daarom worden berekend op basis van de verdeling van de exploitatielasten exclusief de toevoeging aan de reserves.

3. Alternatieven berekeningswijzen

De ORINCO-methode kent ook een alternatieve berekeningswijzen. De ORINCO-methode kan ook worden toegepast als in uw gemeente geen tijd wordt geschreven. De ORINCO-methode kent namelijk meerdere varianten. Welke variant van de ORINCO-methode moet worden toegepast is afhankelijk van de vraag wat in de gemeentelijke Financiële verordening is opgenomen over de wijze van het berekenen van de kostprijs van rechten en heffingen.

4. Excel

Voor het berekenen van het mengpercentage is geen andere applicatie nodig dan Excel en daar beschikt iedere gemeente over. Het is echter wel van belang dat de gebruiker weet hoe een draaitabel wordt gemaakt. De ORINCO-methode kan ook zonder applicatie of tool worden toegepast.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.