Nieuws

Lezersvraag: Parkeerruimte voor voertuigen

Geplaatst: 16 december 2017
Kenmerk: 2017.03428

Lezersvraag: Parkeerruimte voor voertuigen

Lezersvraag: 

De gemeente verhuurt parkeerruimte aan een exploitant. Moet de gemeente opteren voor een met btw belaste huur of is de verhuur van rechtswege belast met btw?  De site van de Belastingdienst vermeldt dat de verhuur van parkeerplaatsen van rechtswege is belast met btw. 

Antwoord Taxnavigator: 

De site van de Belastingdienst schept verwarring. Het moet volgens Taxnavigator gaan om genummerde parkeerplaatsen c.q. parkeervakken. Ter zake van de huur van een complete garage moet worden geopteerd voor een met btw belaste huur. De huurder huurt de parkeerplaatsen maar ook de in- en uitritten, onderhoudsruimte etc. Huurt de huurder 30 genummerde parkeerplaatsen dan is de huur van de 30 parkeerplaatsen van rechtswege belast met btw. De exploitant moet dan wel de in- en uitritten beheren. Immers die zijn bij het ter beschikking stellen van genummerde parkeerplaatsen niet belast met btw ter beschikking gesteld en het onderhoud van in de in- en uitritten komt voor rekening en risico van de exploitant.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator