Nieuws

Sportpark gemeente Laren

Geplaatst: 26 maart 2018
Kenmerk: 2018.03822

Sportpark gemeente Laren

Op 20 februari 2018 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in zaak van de gemeente Laren, nr. AWB 17/165, over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Bijgaand treft u een korte samenvatting aan.

1. Feiten 

De gemeente Laren (hierna ook: de gemeente) heeft in 2003 grond met daarop een sportpark in erfpacht uitgegeven aan een sportvereniging. Het sportpark bestaat uit drie natuurgrasvelden, een kunstgrasveld, kleed- en douchegelegenheden, een kantine, lichtmasten, ballenvangers, dug-outs, een omheining en een parkeerterrein. De sportvereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van het perceel en het onderhoud en de vervanging van de opstallen. ‎De vereniging betaalt voor het gebruik van het sportpark een jaarlijkse vaste canon. In 2015 heeft de gemeente de toplaag van het kunstgrasveld vervangen. Voor het gebruik van het gerenoveerde kunstgrasveld moet de vereniging naast de doorlopende jaarlijkse canon een extra jaarlijkse canon betalen van € 7.141,51.    

2. Geschil  

In geschil is de vraag of de gemeente de gelegenheid geeft om een sport te beoefenen. Als de gemeente de gelegenheid geeft om een sport te beoefenen is de dienstverlening belast met 6% btw en de gemeente kan de btw op de kosten in aftreknemen op de btw-aangifte.  

De Rechtbank oordeelt dat de gemeente geen gelegenheid geeft een sport te beoefenen. Het verlenen van het recht van opstal betreft een dienst. Deze dienst kwalificeert echter als btw-vrije verhuur en niet als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente stelt passief een sportpark ter beschikking. De gemeente verzorgt niet het beheer en het onderhoud van het park. De gemeente heeft naast het ter beschikking stellen van het sportpark geen andere handelingen verricht die kunnen leiden tot de conclusie dat de gemeente gelegenheid tot sportbeoefening geeft.    

3. Commentaar  

In termen van sport gesproken is sprake van een gemiste kans. Wellicht had de gemeente om het btw-voordeel te realiseren extra diensten kunnen verlenen zoals het verzorgen van (een deel) van het (groot) onderhoud van het complex. Ook aan het vereiste van het verstrekken van sport- en spelmateriaal kan eenvoudig worden voldaan. De gemeente verstrekt één keer per jaar een sport- en spelmateriaal. Als de sportvereniging op beperkte schaal sport- en spelmateriaal moet bijkopen is volgens Taxnavigator nog steeds sprake van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.