Nieuws

BTW: BCF: Voortgang dossier ‘Sociaal Domein’

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24794

BTW: BCF: Voortgang dossier ‘Sociaal Domein’

De kosten van het Sociaal Domein blijven stijgen. Met betrekking tot de diensten die aan gemeenten in het kader van het Sociaal Domein worden verleend spelen volgens Taxnavigator twee vraagstukken op het gebied van btw en het BTW-compensatiefonds. In de eerste plaats speelt volgens Taxnavigator de vraag of de dienstverlening is belast met btw. In de tweede plaats speelt volgens Taxnavigator de vraag of de gemeente de btw op de kosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds als terecht btw wordt gefactureerd. De praktijk wijst volgens Taxnavigator uit dat in het kader van het het Sociaal Domein btw op kosten te vaak als kostprijsverhogend wordt geboekt.

Dienstverlening belast met btw

De eerste vraag betreft de vraag of de dienstverlener terecht btw factureert. De Nederlandse btw-regelgeving en ook de Europese btw-regelgeving kennen uitgebreide btw-vrijstellingen voor sociaal-maatschappelijk werk. Het Hof van Justitie geeft een ruime uitleg aan de btw-vrijstellingen voor maatschappelijk werk.

Om de kosten van het Sociaal Domein te beperken moet in de eerste plaats worden bekeken of door de dienstverlener terecht btw wordt gefactureerd aan de gemeente. Mogelijk is de gehele dienstverlening of zijn delen van de dienstverlening vrijgesteld van de heffing van btw. Taxnavigator adviseert gemeenten bij opdrachtverlening te bedingen dat de fiscale aspecten van de dienstverlening worden afgestemd met de Belastingdienst en dat het standpunt van de Belastingdienst aan de gemeente wordt voorgelegd. De gemeente heeft daar belang bij! Ook de opdrachtnemer heeft een financieel belang omdat niet achteraf btw kan worden nageheven bij de opdrachtnemer.

BTW-compensatiefonds

Als de dienstverlener terecht btw factureert komt volgens Taxnavigator de vraag aan de orde of de gemeente de btw op de kosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens Taxnavigator kan de btw op de kosten vaker worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds dan veelal wordt aangenomen omdat geen sprake is van een gerichte verstrekking aan een individuele derde. Als de Belastingdienst bevestigt dat de dienstverlening van de dienstverlener is belast met btw dan kan de uitsluiting van artikel 4, eerste lid, letter b van het BTW-compensatiefonds bijna niet meer aan de orde komen. Immers de Belastingdienst heeft bevestigd dat de dienstverlening is belast met btw als de dienstverlening als btw-ondernemer wordt verricht. De uitsluiting van artikel 4, eerste lid, letter b van het BTW-compensatiefonds geldt dan formeel niet.

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg gaan wij het Sociaal Domein en btw verder uitdiepen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.